Ditt personliga brev

När man rekryterar letar man inte efter ett CV. Man letar efter en pusselbit som fattas och ska passa in på företaget. I det personliga brevet har du möjlighet att beskriva dig som person och kollega. Vilka är dina styrkor och utvecklingsområden. Här får du de bästa tipsen för att skriva ett bra personligt brev.

Tips för att skriva ett bra personligt brev

Brevet bör vara en sida långt och kan med fördel sparas som det sista dokumentet (bakom CV) i en PDF-fil. Därmed brukar CV-handlingen vara tre till fyra sidor lång.

I det första stycket i ditt brev beskriver du dig själv karriär- och yrkesmässigt. Hur ser din historia ut? Beskriv din bakgrund, till exempel hur du kom in på den yrkesbana där du är idag. Vilken/vilka utbildningar vill du ta med i ditt brev (relevant för rollen du söker) och vilka erfarenheter och kunskaper fick du med dig därifrån? Berätta vidare med en ”röd tråd” så att läsaren får en tydlig överblick över din historik. Fortsätt fram till din senaste roll där du är tydlig med att beskriva dina styrkor. Viktigt är att du avslutar detta stycke med en framtidsbeskrivning – vad vill du utveckla hos dig framöver och vilka utmaningar ser du som nästa steg? Läsaren bör få en känsla av att du är ambitiös och har ett tydligt mål för framtiden.

Här kommer den personliga delen om dig, våga vara personlig utan att för den skull bli för privat. Här kan du krydda med styrkor och goda egenskaper, kom dock ihåg att ge exempel. Ord är bara ord till de sätts i ett sammanhang.  Berätta gärna en anekdot om dig själv som gör dig unik för läsaren. Den person som granskar dina handlingar läser många personliga beskrivningar, där de flesta handlar om vardagliga ämnen som matlagning och familjen. Berätta istället något som man vanligtvis inte får veta om sin nya kollega förrän man jobbat ihop i några månader. Tänk på: att läsa ett personligt brev ska fungera som att läsa baksidan på en bok. Man ska bli nyfiken på att läsa och därmed köpa boken alternativt träffa personen bakom det personliga brevet.

I det tredje och sista stycket är det dags att visa att man förstått rollen och företagets/organisationens verksamhet. Gör en grundlig research över företaget, använd alla digitala kanaler för att hitta information. Läsaren bör känna att personen bakom brevet är insatt i företaget, så gott det går, och därmed har ansträngt sig. När du känner till ett företags historik, verksamhet och eventuella kunder kan du både bättre förstå företagets mål och vision samt beskriva varför du vill vara en del av företagets framtid. Beskriv också vilka egenskaper och erfarenheter du tror rätt person för rollen bör ha och relatera till dig och dina egna kunskaper, erfarenheter och mål.