CV-granskning

Att skriva ett bra CV är en konst i sig. Har du skrivit ett CV som du behöver en andra åsikt kring? Vill du veta vad som är bra, och vad du kan slipa lite extra på? Vi på Säljarnas erbjuder i samarbete med SalesOnly våra medlemmar kostnadsfri CV-granskning!

Hur gör jag?
  • Skicka in ditt CV till info@saljarnas.se, och märk brevet "CV-granskning".
  • Glöm inte att skriva ditt namn och medlemsnummer i brevet.
  • Du får sedan återkoppling via e-post vad som var bra, och vad som kan slipas lite extra på.