Tilläggsförsäkring - inkomst

Försäkra en högre lön med Tilläggsförsäkring – inkomst

I ditt medlemskap i Säljarnas ingår en inkomstförsäkring (basförsäkring) som kan ge dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet i upp till 60 dagar. Med tilläggsförsäkring – inkomst kan du försäkra en lön upp till 80000 kronor per månad. Kostnaden för tillägget är 115 kronor per månad.

Din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan, beräknas på 80 procent av din normalinkomst före skatt under dag 1-200 i a-kassans ersättningsperiod och på 70 procent av din normalinkomst före skatt under 201-300 i a-kassans ersättningsperiod.

Läs mer om och teckna Tilläggsförsäkring - inkomst