Inkomstförsäkring för säljare

När man har ett fast arbete och går till jobbet varje veckodag är det ibland svårt att tänka sig att man någon gång kan riskera att bli ofrivilligt arbetslös. På en global och konkurrensinriktad marknad är det dock av högsta vikt att man ändå planerar för en sådan situation och på så sätt tryggar sin inkomst medan man söker efter ett nytt och spännande arbete.

Att arbeta som säljare är ett givande jobb men också utmanande på många sätt och vis. Som tur är anser de flesta säljare dock att det just är utmaningarna som driver en framåt och sporrar en till att göra ett ännu bättre jobb än man trodde var möjligt. Har man då dessutom en trygg inkomstförsäkring ökar man helt enkelt chanserna att lyckas med att sälja den vara eller tjänst som man arbetar med.

Så fungerar inkomstförsäkringen

Många människor tycker att det ibland kan kännas svårt att reda ut exakt vad som gäller om man mot förmodan skulle finna sig i en situation där man är ofrivilligt arbetslös. Vi gör det dock enkelt för våra medlemmar att skaffa sig den kunskap de behöver för att känna sig trygga med de val de gör. Genom att enkelt beskriva de olika reglerna kan man helt enkelt få en överblick över inkomstförsäkringen och vad den innebär för just en själv.

Du kan aldrig få ersättning baserad på en högre inkomst än din normalinkomst. Normalinkomsten fastställs av A-kassan när du blir arbetslös och baseras på fakta kring hur mycket du tjänat under de senaste månaderna. Det finns mycket information på nätet som berättar mer om hur de räknar för att ta fram normalinkomsten.

Viktigt att komma ihåg är att inkomstförsäkringen har, precis som a-kassan, sju karensdagar som omfattar alla medlemmar. Man bör alltså räkna med detta om man blir ofrivilligt arbetslös. Därefter betalas dock ersättningen ut i genomsnitt 22 dagar per månad.

De belopp som betalas ut från inkomstförsäkringen är, till skillnad från a-kassans ersättning, fria från inkomstskatt för den som får utbetalningen. Däremot görs ett schablonavdrag på den av a-kassan fastställda normalinkomsten motsvarande ordinarie statlig och kommunal skatt, allt enligt skattetabell 30 kolumn nummer 5.

Det finns ett par mycket tydliga regler som gäller för att man skall kunna nyttja sin inkomstförsäkring. För att få ersättning vid arbetslöshet får du till exempel inte själv ha sagt upp dig utan godtagbart skäl eller blivit uppsagd på grund av otillbörligt uppförande.

Du måste också ha varit fackligt ansluten sammanhängande under de senaste 12 månaderna och fortfarande vara medlem i Säljarnas den dag du förlorar ditt arbete. Till detta bör man lägga att du också ska ha varit ansluten till a-kassan de senaste 12 månaderna (kvalificeringstid). Under kvalificeringstiden får du inte heller ha varit arbetslös.

Ibland kan man vilja byta sin inkomstförsäkring från ett förbund till ett annat. Detta är även möjligt hos oss. Om du har omfattats av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation, kan du nämligen få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna försäkring när du ansluter dig till Säljarnas.

Mer information om inkomstförsäkringen

Den som söker mer information om vad som gäller kan med fördel gå in på bliwa.se/saljarnas för att läsa mer. Där hittar du även vanliga frågor och svar om inkomstförsäkringen.

Ibland kan det dock hända att man vill tala med någon för att exempelvis få hjälp med att räkna ut vilken ens egen situation som säljare skulle bli om man blir ofrivilligt arbetslös eller helt enkelt är intresserad av att investera i en inkomstförsäkring. Självklart finns vi då tillgängliga för att svara på dessa frågor.

Har du fler frågor kan du med fördel kontakta:

Bliwas kundtjänst: 08-696 22 80inkomstforsakring@bliwa.se
Öppettider: kl 8.30-11.30 och 12.30-16.00

Säljarnas medlemsservice: 08-617 02 00, info@saljarnas.se
Öppettider: kl 8.00-17.00

Trygghet är på många sätt nyckeln till en lustfylld arbetsdag och detta kan man uppnå genom att satsa på att skaffa en bra inkomstförsäkring som skyddar en om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Det är helt enkelt en investering i en bättre framtid och innebär utan tvekan mindre oro för vad som skulle ske om man måste söka ett nytt arbete som säljare.