Inkomstförsäkring och löneförsäkring

Att ha en inkomstförsäkring är något som är mycket viktigt för alla som vill kunna uppleva trygghet även om man mot förmodan skulle förlora sitt arbete. Även om man arbetat inom sitt yrke under många år kan konkurrensen på dagens globala marknad ibland göra att man måste finna sig i att söka nytt arbete.

Under den perioden måste man naturligtvis säkra sin försörjning och detta gör man genom att teckna en inkomstförsäkring eller löneförsäkring så snart man kommit in på arbetsmarknaden från början. När du går med i Säljarnas omfattas du av just en sådan inkomstförsäkring som gäller om du blir ofrivilligt arbetslös. Vi tycker helt enkelt att det skall vara möjligt att leva på sin inkomst – även vid arbetslöshet.

Så här fungerar inkomst- och löneförsäkringen

En av de vanligaste frågorna som Säljarnas får är den om hur detta med inkomstförsäkring och löneförsäkring faktiskt fungerar i praktiken. Många vill helt enkelt veta vad som gäller i just ens specifika situation. En mycket bra fråga tycker vi och det lättaste sättet att beskriva det på är följande.

När man går med i Säljarnas får man automatiskt med en basförsäkring som ingår i medlemskapet. Om man också väljer att gå med i a-kassan kan denna ge ersättning med upp till 80 procent av en månadsinkomst på 50 000 kronor i upp till 60 ersättningsdagar - cirka 3 månader. Säljarnas kan självklart hjälpa dig att visa hur du skall räkna på just din inkomst om du önskar mer information.

Om du vill förlänga ersättningsperioden eller teckna extra inkomstförsäkring

Ibland är situationen i livet sådan att man helt enkelt vill eller behöver teckna extraförsäkringar. Detta är naturligtvis individuellt men mycket vanligt.

Även hos Säljarnas kan man välja detta. För extra trygghet finns det nämligen möjlighet att få ytterligare upp till 60 ersättningsdagar (cirka 5,5 månader) genom att teckna en frivillig tilläggsförsäkring - tid till en premie på 110 kronor per månad (gäller fr.o.m. 1 januari 2016).  Du som ny medlem får tilläggsförsäkring – tid utan kostnad i tre månader. Läs mer om Tilläggsförsäkring - tid.

Du kan även teckna Tilläggsförsäkring - inkomst. Då kan du få ersättning för en inkomst upp till 80 000 kronor i månaden. Tilläggsförsäkring - inkomst kostar 82 kronor i månaden. Läs mer om Tilläggsförsäkring - inkomst.

För den som finner sig själv i en situation där man blir ofrivilligt arbetslös kan detta helt enkelt ge ytterligare tid att hitta ett nytt arbete och därmed även lugn och ro i själen. Något som i längden innebär att du kan fokusera mer på att hitta ett nytt och spännande jobb som känns rätt för just dig.

Högsta anslutningsålder

Vi arbetar allt längre eftersom fler vill trygga pensionen på en konkurrensinriktad marknad där såväl risker som möjligheter ökar hela tiden. Kanske är detta inte så konstigt med tanke på att vi också lever längre än förut och därmed behöver få pension under en längre period än någonsin. För att anpassa detta har även högsta anslutningsålder justerats.

Den 1 januari 2013 höjdes den högsta åldern för anslutning till basförsäkring, till tilläggsförsäkring – inkomst samt till tilläggsförsäkring – tid. Den högsta tillåtna anslutningsåldern höjdes från 63 år (före utgången av den månad då den försäkrade fyller 63 år) till 64 år (före utgången av månaden före den månad då den försäkrade fyller 64 år).  

Mer information om inkomstförsäkring och löneförsäkring

Även om man är säker på att man vill skaffa sig all den trygghet man kan om man skulle bli ofrivilligt arbetslös är det lätt att känna att djungeln kring alla regler som omger just inkomstförsäkring och löneförsäkring kan var svår att navigera sig igenom. Då ämnet är viktigt bör man dock se till att man helt och fullt förstått vad som gäller för just ens egen situation redan innan man väljer inkomstförsäkring eller löneförsäkring.

Hos Säljarnas bryr vi oss om att du skall få svaren du behöver och känner dig trygg med.

På bliwa.se/saljarnas hittar du därför mer information och vanliga frågor och svar om inkomstförsäkringen. Känner du att du istället vill prata med någon direkt eller har specifika frågor om vad som gäller för just dig kan du också kontakta:

Bliwas kundtjänst: 08-696 22 60, Fax: 08-696 22 92, inkomstforsakring@bliwa.se
Öppettider: kl 8.30-11.30 och 12.30-16.00

Säljarnas medlemsservice: 08-617 02 00, info@saljarnas.se
Öppettider: kl 9.00-16.30

Det skall vara enkelt att ge sig själv den trygghet man behöver – även om man mot förmodan skulle förlora sitt arbete. Detta är idag fullt möjligt genom att gå med i Säljarnas där vårt främsta fokus är att ge dig just detta.