Sjukvårdsförsäkring

Med Sjukvårdsförsäkringen slipper du onödig väntan i vårdköer och har tillgång till sjukvårdsrådgivning årets alla dagar.

Sjukvårdsförsäkringen kombinerar din möjlighet att snabbt få vård, en personlig rådgivning, och väl utprovade hälsoprogram på webben med rehabilitering. 

Observera premieförändringar från och med 1 januari 2017.

- Ny premie för medlem och medförsäkrad är 564 kr/mån.
- Ny premie för barn 2-15 år 207 kr/mån, barn 16-25 år 259 kr/mån.
- Vi har tyvärr inte fått någon ny ansökningsblankett varför du använder nedan ansökningsblankett, men observera de nya premierna.

 

Förändringar i sjukvårdsförsäkringen inför årsskiftet 2015/2016
 • De förebyggande hälsoprogrammen har bytts ut till nya motsvarande program, med ännu tydligare koppling till den senaste forskningen.
 • Länsförsäkringar kommer inom kort att erbjuda e-vård, ett kompletterande läkarbesök via internet, för vissa besvär.
 • Länsförsäkringar kommer också att erbjuda psykologhjälp per telefon som ett komplement till vanliga psykologbesök, för att kunna erbjuda rätt hjälp snabbare.
 • Kostnaden för sjukvården och antal sjukvårdsbesök har ökat. Varför Länsförsäkringar måste höja självrisken till 750 kronor, för att även fortsättningsvis kunna erbjuda ett tryggt och bra försäkringsskydd. O ditt försäkringsfall pågår under mer än ett år betalar du en ny självrisk vid första kosultationen i varje ny tolvmånadersperiod.
När du tecknat sjukvårdsförsäkringen får du tillgång till: 
 • Privat specialistvård.
 • Operation och sjukhusvård.
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering.
 • Sjukgymnastik och behandling hos naprapat och kiropraktor. Antalet behandlingar styrs av individens behov.
 • Behandling av psykisk sjukdom/psykiska besvär. Antalet behandlingar styrs av individens behov.
 • Resor till/från behandling, som kostar lägst 500 kronor per resetillfälle tur och retur. Du kan också få hjälp med bokning av resan via vår reseservice.
 • Hemservice inom 14 dagar efter operation.
 • Second opinion – ytterligare bedömning. Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist. Detta gäller vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom, skada eller om man står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfylld behandling. Denna rätt gäller även för barn till den som på försäkringsbrevet angivits som försäkrad, samt till dennes make/maka/sambos barn.
 • Garantiersättning för specialistläkare, sjukgymnast eller psykolog. Om vi inte kan erbjuda operation inom 20 arbetsdagar eller om du inte får kontakt med en specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant vårdspecialistkompetens inom sju arbetsdagar, betalar vi 1 000 kronor per dag, dock max 1 prisbasbelopp.
 • I sjukvårdsförsäkringen får du även tillgång till våra förebyggande hälsotjänster. Läs mer på lansforsakringar.se/halsotjanster.
 • Du kan ringa för att få personligt samtalsstöd dygnet runt, året om. Vi ger dig vägledning så att du får rätt typ av hjälp eller stöd. Samtalsstödet kan gälla medarbetarstöd, chefsstöd, psykologstöd för både privata och arbetsrelaterade problem, enklare ekonomisk och juridisk hjälp och du kan även få hälsocoachning.

Som medlem hos Säljarnas betalar du 511 kronor per månad för sjukvårdsförsäkringen.

Förköpsinformation sjukvårdsförsäkring

Ansökningsblankett gruppförsäkring (OBS kräver BankID samt Säljarnas avtalsnummer 30200/7243)

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.