Sjukförsäkring

Det är kostsamt att bli långvarigt sjuk. Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet.
  • Du kan få ekonomisk första hjälpen i form av en engångssumma vid vissa diagnoser.
  • Vid sjukskrivning kan du efter tre månader få månadsersättning under högst tre år.
  • Skulle du fortfarande efter tre år vara arbetsoförmögen till minst 50 procent betalas ett engångsbelopp ut.
  • Försäkringen ger dig även ett engångsbelopp om du drabbas av diagnoserna som finns namngivna i gruppförsäkringens villkor.

Premien grundar sig på din inkomst och du kan välja olika alternativ utifrån din det. 

Förköpsinformation gruppförsäkring

Ansökningsblankett gruppförsäkring (OBS kräver BankID samt Säljarnas avtalsnummer 10830/40205)

Autogiroansökan gruppförsäkring

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.