Olycksfallsförsäkring

De flesta människor är försäkrade under arbetstid, men olycksfall händer som bekant dygnet runt. Därför har vi valt en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.

Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning vid invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker också läke-, rese-, tandskade- och merkostnader. Ersättning kan även lämnas för vanprydande ärr samt vid dödsfall till följd av olycksfall. Psykologiskt stöd ingår vid krissituation. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

Förköpsinformation gruppförsäkring

Ansökningsblankett gruppförsäkring (OBS kräver BankID samt Säljarnas avtalsnummer 10830/40205)

Autogiroansökan gruppförsäkring

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.