Livförsäkring

Livförsäkringen ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du avlider. Om du blir långvarigt sjuk kan du få ett förskott ur grupplivförsäkringen, ett så kallat förtidskapital.

Livförsäkringen ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du avlider. Även ditt och din medförsäkrades barn är skyddade i livförsäkringen med ett barnskydd. Barnskyddet betalas ut med en engångssumma för vissa medfödda sjukdomar, så snart en diagnos fastställts.
Slutålder för livförsäkringen är 67 år.

Livförsäkringen består av två delar

1. Dödsfallskapital
2. Barnskydd

Du kan välja olika försäkringsbelopp beroende på vilket skydd du vill ha samt din ålder.

Förköpsinformation gruppförsäkring

Ansökningsblankett gruppförsäkring (OBS kräver BankID samt Säljarnas avtalsnummer 10830/40205)

Autogiroansökan gruppförsäkring

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.