Barnförsäkring

Barnförsäkringen ger ersättning vid invaliditet, både på grund av olycksfall och på grund av sjukdom. Försäkringen kan också ge ersättning vid sjukhusvistelse och betala kostnadsbidrag. Vid olycksfall ersätts även rese-, läke-, tandskade-, rehabiliterings och merkostnader.

Om olycksfall eller sjukdom leder till dödsfall utbetalas dödsfallsersättning. Försäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år. Försäkringen gäller dygnet runt oavsett var ditt/dina barn befinner sig. Premien gäller per familj oavsett antal barn.

Du kan välja mellan två olika försäkringsnivåer, gäller för familjens samtliga barn, en premie oavsett antal barn.

Förköpsinformation gruppförsäkring

Ansökningsblankett gruppförsäkring (OBS kräver BankID samt Säljarnas avtalsnummer 10830/40205)

Autogiroansökan gruppförsäkring

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.