Personförsäkringar

Säljarnas har gruppförsäkringsavtal med Länsförsäkringar. Det gör att vi kan erbjuda våra medlemmar och deras familjer ett bra ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall till förmånliga premier.
Gratis försäkringar under tre månader

Som ny medlem i Säljarnas omfattas du under dina tre första medlemsmånader automatiskt och utan kostnad av följande gruppförsäkringar:

  • Livförsäkring med ett försäkringsbelopp på 6 prisbasbelopp.
  • Sjukförsäkring med en månatlig ersättning på 1 000 kr och ett sjukkapital på 6 prisbasbelopp.
  • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt med ersättning för kostnader och invaliditetsersättning upp till 30 prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr, och enda villkoret för att omfattas av försäkringsskyddet är att du är fullt arbetsför.

Medförsäkra din familj till samma förmånliga premie

Du kan självklart utöka ditt försäkringsskydd och även medförsäkra din familj. Alla försäkringar du tecknar under dina tre första månader som medlem är gratis under denna period.

Livförsäkringarna är premieförändrade med cirka 2% från och med 1 januari 2017. Barnförsäkringen är premieförändrad med cirka 5% från och med 1 januari 2017.

Rabatterad ungdomspremie för dig under 35 år

Är du under 35 år får du både livförsäkring (6 prisbasbelopp) och olycksfallsförsäkring heltid (30 prisbasbelopp) för endast 59 kr per månad. Även din make/maka, partner eller sambo som är under 35 år kan få dessa försäkringar till samma förmånliga pris.

 

Har du frågor om Säljarnas gruppförsäkring? Kontakta Säljarnas medlemsservice.