HELP försäkring

Den 1 januari 2017 introducerade Säljarnas Riksförbund, i samarbete med HELP Försäkring, en juristförsäkring som ny förmån för våra medlemmar. Juristförsäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger medlemmar och deras familjer tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning och kompletterar därmed våra egna jurister, som fortsätter att ta hand om dina arbetsrättsliga frågor.


HELPs jurister hjälper dig inom följande områden:

  • Köprätt
  • Arvsrätt
  • Familjerätt
  • Fast egendom och hyresrätt
  • Identitetsstöld
  • Körkortsfrågor
  • Sjukpenning/sjukersättning

Läs mer på HELPs hemsida