HELP försäkring

 

Juristförsäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger medlemmar och deras familjer tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning och kompletterar därmed våra egna jurister, som fortsätter att ta hand om dina arbetsrättsliga frågor.


HELPs jurister hjälper dig inom följande områden:

 • Köprätt
 • Arvsrätt
 • Familjerätt
 • Hyresrätt
 • Identitetsstöld
 • Vissa körkortsfrågor
 • Sjukpenning & sjukersättning
 • Anhöriginvandring
 • Barnrätt 
 • Försäkringskassa & LSS 
 • Grannfejd 
 • Nätkränkning
 • Egendom & Bostad 

Läs mer på HELPs hemsida