Årets kongress kommer att hållas den 29 maj. Mer info kommer. 

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

Tid och plats

Lördag 29 maj 2021

Anmäl dig till eventet

Vän