Välkomna på Säljarnas kongress 2019

Årets kongress kommer att hållas den 25 maj på Silja Galaxy (som avgår 24 maj).

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

Program

Fredag 24 maj

Senast 19.00 Incheckning, Värtahamnen, Stockholm
19.30 Avgång från Stockholm
20.30 Middag

Lördag 25 maj

09.00-10.15 Ordförande konferens
10.30-16.30 Ordinarie kongress
18.15 Ankomst Stockholm och hemresa

Val under kongressen

Platser som står till förfogande:

1 st Förbundsordförande för en period om 4 år
2 st Ledamöter till Förbundsstyrelsen för en period om 4 år
1 st 1:a Suppleant till Förbundsstyrelsen för en period om 4 år
1 st 2:a Suppleant till Förbundsstyrelsen för en period om 2 år

 

Varmt välkommen! 

Med vänlig hälsning

Jan Zetterström
Förbundsordförande

 

Tid och plats

Fredag 24 maj 2019

19.00

Silja Galaxy - Avgång från Värtahamnen, Stockholm

Anmäl dig senast onsdag 1 maj 2019

Anmäl dig till eventet

Vän