Välkomna på Säljarnas kongress 2017

Årets kongress kommer att hållas den 20 maj på Wisingsö Hotell och Konferens.

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

 

Val under kongressen

Platser som står till förfogande:

Ledamot i förbundsstyrelsen – 2 platser
Suppleant i förbundsstyrelsen – 1 plats
Förtroendevald revisor – 1 plats
Förtroendevald revisorsuppleant – 1 plats
Valnämnd – 1 plats 

Du som medlem kan nominera en annan medlem eller dig själv till dessa platser. Skicka in dina nomineringar till platserna senast den 1 april till jan-eric@blomberg.onl

 

Varmt välkommen!

 

Med vänlig hälsning

Jan Zetterström
Förbundsordförande

 

Tid och plats

Lördag 20 maj 2017

Wisingsö Hotell och Konferens - Norrbovägen 90, Visingsö

Anmäl dig till eventet

Fakturauppgifter
Vän