Erbjudande till dig som är medlem i Säljarnas:

Få 20% rabatt på föreläsningen Stressmysteriet med Clas Malmström

Vi måste utveckla vår promotiva kompetens för att höja frisktalen. Utbrändhet och utmattning beror inte i första hand på överansträngning på jobbet. Det har senaste stressforskningen visat. Avlastning och liknande åtgärder på arbetsplatsen ger ingen större effekt. Vi måste se möjligheterna att bli friska, vilja förbli friska, balansera ansträngning och återhämtning samt söka stöd och hjälp bland kollegorna.

Så vad är det egentligen som händer på en högpresterande och samtidigt hälsofrämjande arbetsplats?  Och vad kan vi göra för att inte bara förebygga o-hälsa utan tvärtom rentav stärka hälsan?

Hur kan det komma sig att sambanden mellan positiv stress och god hälsa är lika starka som de mellan negativ stress och o-hälsa?

Vad är det som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk o-hälsa? Ännu ett mysterium som behöver avtäckas. De flesta som blivit sjukskrivna är nämligen inte sjuka i egentlig bemärkelse.

Lär dig mer om stresshantering

Under föreläsningen Stressmysteriet med Clas Malmström får du svaret på alla frågor– och mycket annat.

Du får lära dig vad mental styrketräning är och hur man främjar stresstålighet på både individ- och gruppnivå.

Du får lära dig att det finns två typer av o-hälsa, patologisk och funktionell, och vilka åtgärder som har effekt på respektive kategori. Det är förklaringen till att traditionellt förebyggande arbete har en liten eller ingen effekt, eftersom sådana insatser inte fungerar mot funktionell o-hälsa. Det är enbart preventiva, bara förebygger skador och sjukdomar. Mot funktionell o-hälsa krävs promotiva mått och steg, sådana som främjar hälsan.

Föreläsningen ger dig en hel del aha-upplevelser och en lång rad åtgärder som du kan ta med dig till din vardag och enkelt implementera i din organisation.

Ur innehållet: 
- Ni får svaren på vad som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk o-hälsa
- Stressforskningen visar att utbrändhet och utmattning inte beror i första hand på överansträngning på jobbet
- Ni får lära dig vad mental styrketräning är och hur man främjar stresstålighet på både individ- och gruppnivå
- Verktygen för att åtgärda de två typerna av o-hälsa; patologisk och funktionell

Pris: 795kr/person ex moms. Fika* och arbetsmaterial ingår i priset. Som medlem i Säljarnas får du 20% rabatt (uppge kampanjkod Säljarnas vid bokning).
*Fikat består av kaffe, te och frukt samt/eller enklare tilltugg som varierar beroende på ort och konferenslokal.

Mer information om föreläsningen samt anmälan hittar du här.

Tid och plats

Tisdag 26 november 2019

13:00-16:00

Göteborg