Frukostseminarium

Den 28 september bjuder Säljarnas in till en föreläsning om att prioritera och våra välja bort med föreläsaren Ken Skoog i Göteborg.

Tack vare teknikutveckling, och olika verktyg, lösningar och plattformar, har våra möjligheter att kommunicera och nå ut till kunder, potentiella kunder och till våra nätverk ökat kraftigt de senaste åren. 

Detta ger oss stora möjligheter, men det innebär också ett behov av att prioritera och kanske välja bort aktiviteter, verktyg och kontakter som inte hjälper oss att nå våra mål. Annars riskerar vi att lägga tid och kraft på fel saker - vi blir stressade och vi når inte våra försäljningsmål eller andra mål vi satt upp!

Kan du känna igen dig i ovan?

Denna föreläsning ger er en inblick i forskning som hanterar "valfrihetens dilemma". Den tar upp behovet av att ha få väl genomtänkta mål och där Ken utifrån en egen beprövad modell visar hur vi kan värdera och prioritera i vårt nätverk för att skapa långsiktigt framgång. Samt hur vi kan använda såväl moderna som traditionella verktyg mot rätt målgrupp.  

Målet med föreläsningen är att ge dig konkreta tips som du kan använda såväl i yrkeslivet som privat för att skapa mer tid för dig, öka din försäljning på kort och lång sikt, samt kanske till och med ge dig bättre möjlighet att få nya jobb i framtiden och få mer Worklife balance. 

Om Ken Skoog
Ken Skoog är grundare av Straction AB som hjälper ambitiösa företag, ägare och VDar att nå lönsam hållbar tillväxt. Ken har i roller som Tillväxtchef, VD och Försäljningschef skapat tillväxt för såväl mindre nystartade bolag som större väl etablerade bolag. Senast kommer Ken från en roll som Tillväxtchef på HR koncernen Wise Group.

Om Ken Skoog
Ken Skoog är grundare av Straction AB som hjälper ambitiösa företag, ägare och VDar att nå lönsam hållbar tillväxt. Ken har i roller som Tillväxtchef, VD och Försäljningschef skapat tillväxt för såväl mindre nystartade bolag som större väl etablerade bolag. Senast kommer Ken från en roll som Tillväxtchef på HR koncernen Wise Group.

Ken bloggar på Säljarbloggen! Du hittar hans inlägg här!

Säljarnas frukostseminarium med Ken Skoog erbjuds i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall och riktar sig till dig som jobbar med försäljning. Frukostseminariet kostar 295 kronor att gå på. Men är du medlem i Säljarnas Riksförbund har du och en vän 100% rabatt, och går utan kostnad på seminariet.

Anmälan är nu stängd.

Vill du veta mer, eller vill ha information om eventuella restplatser, är du varmt välkommen att kontakta oss via info@saljarnas.se

Tid och plats

Torsdag 28 september 2017

Frukost: 07.30
Föreläsning: 08.00
Slut: 09.15

Comfort Hotel Göteborg - Skeppsbroplatsen 1, Göteborg