Årsmöte med avdelning Göteborg

Torsdagen den 3/2 bjuder vi på Säljarnas avdelning Göteborg in till årsmöte. Mötet sker på Hotell Eggers i ett av konferensrummen

Alla medlemmar i avdelning Göteborg är välkomna att delta under årsmötet. På årsmötet väljer du som medlem en styrelse som ska leda avdelningens verksamhet under året. Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen. Deltagarna granskar också avdelningens verksamhet och ekonomi, tar ställning till motioner och väljer ombud till kongressen. Du kan också skriva en eller flera motioner om vad du tycker att förbundet ska arbeta med i framtiden eller om något annat som rör den fackliga verksamheten.

Varmt välkommen!

Lokalstyrelsen
Säljarnas Göteborg

Tid och plats

Torsdag 3 februari 2022

19.30

Anmäl dig till eventet

Vän