Vilka kunskaper behöver jag?

Certifikatet som utfärdas innehåller ett bevis på att den som certifikatet utfärdats till innehar den kunskap, färdighet och kompetens i yrkesrollen som certifikatet avser inom följande områden:

Kunskap

Innehavaren av certifikatet har:

 • kunskap om affärsjuridik, avtal och upphandling
 • kunskap om affärskommunikation och retorik
 • kunskap om företagsekonomi och finansiell planering
 • kunskap om Key Account Management och projektledning
 • kunskap om strategisk omvärldsanalys och marknadsföring
Färdighet

Innehavaren av certifikatet kan:

 • utföra självständigt sälj- och projektarbete
 • kommunicera med både kundens och det egna företagets ledning
 • analysera och utveckla potentialen av affärer på KAM-kunden
 • genomföra resultatstyrning av säljarbetet
Kompetenser

Innehavaren av certifikatet kan:

 • självständigt implementera modernt affärsmanna- och ledarskap i KAM-arbetet
 • självständigt använda strategisk och taktiskt tänkande för att utveckla affärer
 • självständigt leda ett kreativt och analytiskt tänkande i KAM-processen 

Under fliken Självskattning kan du få en uppskattning på hur du ligger till kunskapsmässigt.