Vad är SeQF?

SeQF Certifikat KAM- Key Account Manager

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, till vilken idag över 35 europeiska länder är anslutna.

Med SeQF inräknas allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat och ger branscher möjlighet att uttrycka sina kompetensbehov och säkerställa nivån på de kvalifikationer som krävs. Dess åtta nivåer är beskrivna som resultat av lärande i termer av; kunskap, färdighet och kompetens. vilket innebär tydligare yrkesroller och yrkeskompetens.

Med SeQF certifikat blir det lättare att jämföra kvalifikationer från såväl studier som arbetsliv. Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF. (läs mer i Förordning 2015:545).

Läs mer om SeQF

Certified Key Account manager hamnar under nivå 5 i SeQF. Läs mer här om vad det innebär!