Processen

 1. ANSÖKAN SKICKAS IN

För att din ansökan ska gälla som komplett vill vi att du vid ansökningstillfället bifogar material avseende dina kvalifikationer.

Då SeQF Certifikatet baseras på ditt totala kunnande, kan det material som ska bifogas se olika ut beroende på dina erfarenheter. Har du förvärvat dina kunskaper i yrkeslivet och/ eller gått kurser hos arbetsgivare? Har du skolutbildning och arbetslivserfarenhet? Vilka arbetsuppgifter har du erfarenhet av? Det är ditt kunnande som KAM- Key Account Manager- och inte din titel som är viktigt. Betyg, kursintyg, anställningar, utbildningar etc. Du kan alltid komplettera ditt material med att bifoga ett beskrivande dokument på max 1 A4 maskinskriven sida.

 • Under fliken ”Vilka kunskaper behöver jag? finns mer detaljerad beskrivning på de moment inom KAM rollen som ligger till grund för certifikatet.
 • Under fliken Självskattning kan du få en uppskattning på hur du ligger till kunskapsmässigt.
 1. ANSÖKAN GRANSKAS
 2. FAKTURA

När betalning av fakturan kommit oss tillhanda har du säkrat din plats.

 1. UTVÄRDERINGSPROCESS/ VALIDERING
 1. Här sker en granskning av kvalifikationerna som angivits i ansökan.
 2. En personlig intervju bokas in i Stockholm under april.
 3. En kompetens-kartläggning genomförs vilket leder fram till ett särskilt kartläggningsutlåtande som kan bestå av följande information:
  - den sökande inneharde kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att utfärda ett certifikat eller att sökanden genomför ett skriftligt arbetsprov för att erhålla certifikatet
  - den sökande saknar vissa kvalifikationer i ansökan och får en rekommendation att inkomma med kompletterande intyg/betyg för att styrka kvalifikationerna
  - den sökande saknar helt eller delar av kvalifikationerna och erbjuds förslag på utbildning för komplettering av bristerna i kartläggningsutlåtandet 
 1. ANTAGANDEPROCESSEN
 2. CERTIFIERING