Tack

Tack för registreringen av din ansökan. Vår ansvarige för certifikatet kommer att kontakta dig inom kort för mer information!

Vår process

 1. ANSÖKAN SKICKAS IN

 2. ANSÖKAN GRANSKAS

 3. UTVÄRDERINGSPROCESSEN
  1. Här sker en granskning av kvalifikationerna den sökande angivit i ansökan.
  2. En personlig intervju genomförs med den sökanden.
  3. En kompetens-kartläggning genomförs vilket leder fram till ett särskilt kartläggningsutlåtande som kan bestå av följande information:
   - den sökande innehar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att utfärda ett certifikat eller att sökanden genomför ett skriftligt arbetsprov för att erhålla certifikatet
   - den sökande saknar vissa kvalifikationer i ansökan och får en rekommendation att inkomma med kompletterande intyg/betyg för att styrka kvalifikationerna
   - den sökande saknar helt eller delar av kvalifikationerna och erbjuds förslag på utbildning för komplettering av bristerna i kartläggningsutlåtandet 
 1. ANTAGANDEPROCESSEN

 2. CERTIFIERING

 

Certifiering kommer till en början att genomföras 2 gånger per år för Certified Key Account Manager och första intagningen är under hösten 2018. Ansökan skall vara inlämnad före den 30 Augusti 2018. 

Certifikatet som utfärdas innehåller ett bevis på att den som certifikatet utfärdats till innehar den kunskap, färdighet och kompetens i yrkesrollen som certifikatet avser inom följande områden:

Kunskap

Innehavaren av certifikatet har:

 • kunskap om affärsjuridik, avtal och upphandling
 • kunskap om affärskommunikation och retorik
 • kunskap om företagsekonomi och finansiell planering
 • kunskap om Key Account Management och projektledning
 • kunskap om strategisk omvärldsanalys och marknadsföring
Färdighet

Innehavaren av certifikatet kan:

 • utföra självständigt sälj- och projektarbete
 • kommunicera med både kundens och det egna företagets ledning
 • analysera och utveckla potentialen av affärer på KAM-kunden
 • genomföra resultatstyrning av säljarbetet
Kompetenser

Innehavaren av certifikatet kan:

 • självständigt implementera modernt affärsmanna- och ledarskap i KAM-arbetet
 • självständigt använda strategisk och taktiskt tänkande för att utveckla affärer
 • självständigt leda ett kreativt och analytiskt tänkande i KAM-processen