Certified Key Account Manager 

Nu har vi öppnat för nya ansökningar

Ansökningsperiod from 11/2-2019 – längst tom 12/4-2019

Ansökningsformuläret stänger då antalet platser är tillsatta!  Observera att antalet platser är begränsade!

Vi på Säljarnas Riksförbund är stolta över att nu öppna för en ny certifieringsomgång vilken kommer pågå under våren 2019!

Säljarnas Riksförbund var våren 2018 först i Europa med att bli EU-certifieringsorgan för säljare. Certifieringen, EQF är initierad av EU och ansvarig i Sverige är Myndigheten för yrkeshögskolan. Målet är att få en gemensam standard som ska bidra till ökad rörlighet mellan länder och en högre status för säljyrket.

En ansökan om SeQF Certifikat innebär att det görs en validering/ genomgång av dina faktiska kunskaper och erfarenheter du förvärvat inom det yrkesområde certifikatet avser.

  • Under fliken ”Vilka kunskaper behöver jag? finns mer detaljerad beskrivning på de moment inom KAM rollen som ligger till grund för certifikatet.
  • Under fliken Självskattning kan du få en uppskattning på hur du ligger till kunskapsmässigt.
Vad kostar det?

Pris: 7490:-, För medlem i Säljarnas Riksförbund är priset: 6490:-

Vill du veta mer om medlemskap i Säljarnas, gå in på www.saljarnas.se/medlemskap eller ring vårt kansli på telefon 08-617 02 00.

Är du ett företag eller en skola?

Är du ett företag som vill certifiera flera av dina anställda eller en skola som vill certifiera en klass? Kontakta oss på 08-617 02 00, eller via mail helene.lonnberg@saljarnas.se