Vikten av att influeras från många håll

Under stor del av mitt liv som anställd fokuserade jag mig mest inom den bransch och de områden jag just då vara anställd för. Jag träffade och umgicks med människor som gjorde ungefär samma saker. Tiden var alltid en bristvara och kraven på resultat höga. Att fokusera blev en framgångsfaktor. Det var bra för affärerna och jag blev i de flesta fall mycket snabbt kunnig inom det område jag verkade. Jag var även bra på att skapa ett mycket relevant nätverk.

När jag startade eget fortsatte jag på samma sätt, vilket gjorde att jag snabbt blev fullbokad och fick en kanonstart. Efter en tid som egen blev jag kontaktad av en person i mitt nätverk. Han tipsade om Talarföreningen, en förening med ca 130 professionella talare. Anna-Karin Lingham som också bloggar på Säljarnas är en av de andra medlemmarna.

Var inte orolig, detta är ingen förtäckt reklam för talare i största allmänhet eller Talarföreningen i synnerhet, utan handlar om något helt annat.

I Talarföreningen finns det förvisso en del personer till som precis som jag fokuserar på försäljning, men det intressanta är alla andra. Det finns bland annat personer som är specialister på kommunikation, integration, mänskliga beteenden, motivation, AI och framtidsforskare.

Ladda ner Säljarens guide till bättre affärer för våra bästa säljtips

De senare är personer som har en helt annan verklighet än jag, helt annan kunskap och andra nätverk. Självklart var det bra att träffa andra talare och kunna få praktiska tips och råd hur den branschen fungerar. Den stora nyttan låg dock i att få influenser från så många andra områden.

Mina affärer och uppdrag kommer fortfarande till största delen in genom att fokusera på min bransch och de nätverk som är relevant för den. Det kommer förvisso även något uppdrag via kollegor i Talarföreningen, men det är det lilla.

Det som däremot kommer från alla personer där är inspiration att tänka nytt, kunskap inom andra områden. Sådant som jag har haft och kommer ha nytta av när jag affärsutvecklar, tar fram nya utbildningar och funderar på hur jag skall driva mitt företag i framtiden.

Är du med i sammanhang där du influeras från många håll?