Vet du hur marknad bearbetar dina kunder?

Att marknad och försäljning måste arbeta mer tillsammans är något som pratats om i snart 10 år. Detta gäller för alla företag men för B2B-företag är det helt kritiskt, enligt min åsikt. Försäljning och marknad måste fungera som en enhet och båda två ha koll på var den potentiella kunden är i processen och hur den bearbetningen sker. Ofta behöver man samarbeta under hela processen och bolla den potentiella kunden fram och tillbaka mellan sig. Speciellt gäller detta under längre processer där personlig bearbetning behövs under en lång tid. Där blir det annars både för kostsamt och riskfyllt ifall individer slutar eller helt enkelt missar att följa upp.

I teorin är det ganska basalt att försäljning och marknad samarbetar. I verkligheten verkar det dock långt ifrån så enkelt. Både den statistik jag kommit över och mina egna erfarenheter med de företag jag kommit i kontakt med pekar på samma sak. Marknad och försäljning är fortfarande två parallella processer där man jobbar från två håll med den potentiella kunden. I bästa fall har man fått ihop ett upplägg där marknad skapar leads och sälj stänger affären. Det senare är ett steg på vägen men knappast en ideal lösning.

Är du säljare? Läs om hur Säljarnas hjälpte Karin när hennes chef vägrade betala ut lön i vårt case "Så stämde Karin sin chef för felaktig behandling"

Då kan man fråga sig om detta är en fråga för en enskild säljare. Självfallet behöver ledningen ta tag i detta och se till att det verkligen händer. Jag ser däremot att du som enskild säljare kan hjälpa till och framförallt tjäna på att sätta igång.

Ett första naturligt steg som både ökar samarbetat och hjälper dig som säljare att sälja mer är att du efterfrågar all kommunikation som sker mot dina kunder. Här tänker jag på all form av annonsering, både i print och digitalt. Ofta har kunden fått en mängd olika budskap via e-post innan de landar på ditt bort. Detta gäller speciellt om marknadsavdelningen genererar leads åt dig.

Genom att ha koll på kommunikationen de potentiella kunderna har fått kan du spara tid genom att inte behöva upprepa samma saker. Du framstår även som mycket proffsigare när du har koll på vad man tagit del av tidigare.

Arbetar du på ett bolag där samarbetet mellan marknad och försäljning ännu inte är på topp, ta första steget och se till att det blir så.