Vem vill vara ett varumärke?

Ditt personliga varumärke. Hur klingar uttrycket i dina öron? Känns det spännande? Skrämmande? Neutralt? Låt oss för en stund kalla det något annat. Det intryck du ger andra människor, till exempel.

Vi väljer inte själva om vi vill ge andra människor ett intryck eller inte. Även en eremit ger ett intryck bara genom att vara eremit. Ja, under förutsättning att någon känner till att eremiten finns…

Du är ingen eremit. Du är en synlig familjemedlem, släkting, vän, säljare och kollega. Du ger andra ett intryck både privat och professionellt. Det lever dygnet runt. Det frodas och göds av både fysiska möten, signaler i sociala medier, mailväxling, telefonsamtal och andra kanaler.

Det är inte bara kända människor som har ett personligt varumärke. Du har det också. Och jag. Allt du gör, säger och utstrålar och allt andra säger om dig bidrar till det intryck andra får av dig. Du kan fundera på om det stämmer och sen låta det bero. Du kan också ta ansvar för ditt varumärke. Det är roligt och det ger resultat. Du är redan på gång. Tänk på att ditt personliga varumärke måste kännas genuint och äkta för att vara trovärdigt.

Är du säljare? Läs om hur Säljarnas hjälpte Karin när hennes chef vägrade betala ut lön i vårt case "Så stämde Karin sin chef för felaktig behandling"

Vi kommer att följas åt här under en tid framöver. Vi fokuserar på ditt personliga varumärke - inte som en ytlig fasad utan som en resa inifrån och ut, med substans. Vi kommer också att beröra din roll som värdefull varumärkesambassadör för din organisation.

Nästa vecka ser vi på fler tankar kring värdet av ett starkt och trovärdigt personligt varumärke. Vi ses!