Varför kundnytta är så kritiskt

Kundnytta är ett vanligt använt ord. Många använder det tyvärr lite slentrianmässigt utan att förstå varför kundnytta är så kritisk för framgång.

Kunder som upplever att de får ut mer än bara själva produkten eller tjänsten när de har att göra med ditt företag är nöjda kunder. Ju högre kundnytta du skapar desto lojalare kommer dina kunder att bli.

Kundnytta skapar alltså nöjda kunder. Brist på kundnytta leder logiskt sett till missnöjda kunder. Det finns flera undersökningar som beskriver hur missnöjda kunder agerar.

Missnöjda kunder delar med sig av sina negativa erfarenheter till i snitt elva andra människor, medan nöjda kunder sprider det goda omdömet till fyra stycken. Om man lägger till ganska nytillkomna spridningsmöjligheter som Facebook och liknande ser man genast hur viktigt det är med nöjda kunder.

En nöjd kund:

  • kommer tillbaka
  • köper mer
  • talar väl om företaget, produkten, tjänsten
  • ger tips och idéer
  • bryr sig mindre om konkurrenters erbjudanden
  • är mindre priskänslig
  • gör att företagets hanteringskostnad blir lägre på olika sätt

Kundnytta skapar nöjda kunder och bidrar till ökad försäljning. Brist på kundnytta skapar missnöjda kunder. Brist på kundnytta leder alltså inte bara till utebliven försäljning utan troligen minskad försäljning.