Värdet av ditt nätverk

Vi har börjat att se på olika delar i din profilering, dvs allt du gör, säger och utstrålar i de kanaler du använder. Ditt nätverk är en viktig del i din profilering. Människor har betydelse för ditt eget välmående och din utveckling. Det har också stor betydelse för hur du uppfattas. Låt oss minnas att vi aldrig ska putsa upp vår image enbart för att se bra ut för andra. Vi behöver bygga vår image på en genuin och trovärdig grund. Med det sagt – dina kunder drar slutsatser om dig baserat på vilka människor du omger dig med. Hur drar du själv drar slutsatser om dina kunder?

Vissa människor umgås med någon enda eller ett fåtal kunder, kollegor och vänner. Andra omger sig med människor i mängder, utifrån olika intressen och sammanhang. Mängden människor är inte alltid viktig – så länge den är tillräcklig för dig - utan det är kvaliteten på dina relationer som har störst betydelse för ditt eget välbefinnande.

Dina kunder, kollegor och andra drar dock slutsatser om dig både baserat på vilka människor du umgås med och hur många de är. När du syns tillsammans med människor som uppfattas tillhöra samma intresseområde/bransch/bakgrund/släkt/åldersgrupp etc, så förstärks den bild andra redan har av dig. När du umgås med människor som uppfattas ha en annan image än du själv, kommer bilden av dig antingen att bli otydligare eller mer spännande – om kontrasterna stärker mer än de urholkar din image. Rätt kontraster kan skapa intresse, tänk på det!

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Tänk också på att du speglar dig i din omgivning. Om du omger dig med människor som är skickligare än du inom vissa områden, så kommer de att ge dig en ny referensnivå. Du kommer att se vad som är möjligt och automatiskt sträva efter en egen kompetenshöjning – om du väljer att se personen som en sparringpartner istället för ett hot. Välj skickliga kunder och skapa storverk tillsammans!

Hur ser ditt nätverk ut? Trivs du med de människor du umgås mest med? Trivs du med dina kunder? Är du stolt över dem? Triggar ni varandra på ett positivt sätt? Tror du att de stärker eller försvagar din image och därmed dina resultat? Välj dina människor med hjärtat och var medveten om att andra är uppmärksamma på vem du omger dig med.

Jag är en förespråkare av inkludering. Ingen ska lämnas utanför. Dock tänker jag att det finns ett gott sammanhang för alla. Du behöver inte passa in i alla sammanhang och alla behöver inte passa in i ditt.

Nästa vecka ser vi på värdet av god nyfikenhet. Vi ses!