Var det inte bättre förr?

När jag växte upp var livet enkelt. Det fanns två kanaler att välja mellan, endast en Tipsextramatch på lördagar och när jag skulle gå på Mc Donalds visste jag att det var en Big Mac & Co som gällde. Succesivt har mina möjligheter att välja ökat. Hur många TV kanaler jag har tillgång till vet jag inte. Fotboll kan jag se flera gånger om dagen och dessutom ”Picture in Picture”. Min nioårige son tittade på polska 2a divisionen förra veckan – otroligt utbud. Mc Donalds ska vi inte prata om, vad som tidigare handlade om en beställning som tog 10 sekunder är idag en process med många frågor och val.

I boken The Paradox of Choice beskriver Barry Schwartz hur olika valmöjligheter kan bli en börda snarare än ett privilegium. Valmöjligheter i sig är inte negativt enligt författaren. Att ha chansen att få välja själv är ofta positivt men om valmöjligheterna blir för många så kan det snarare bli för mycket att hantera. Det är inte de enskilda valen i sig utan summan av alla val som skapar en börda enligt författaren. Konsekvenserna kan bli dåliga val, en stor tidsspillan och faktiskt också i förlängningen leda till stress och oro.

Våra möjligheter att välja finns inom många områden. Inte minst finns det många valmöjligheter kring verktyg och aktiviteter för säljorganisationer och för den enskilde säljaren idag vilket jag anser vara positivt. När jag startade min karriär inom sälj så handlade väldigt mycket om att vara kreativ att finna en tydlig målgrupp och se till att mitt budskap som säljare var tydligt. Verktygen var klart färre; vi besökte mässor, genomförde Canvas, sände en del riktade personliga mail men telefonen var helt klart huvudverktyget.

Idag finns så oändligt många fler valmöjligheter för att kommunicera med kund och för säljaren att få information om kunden, och självklart vice versa. Det finns sofistikerade omvärldsbevakningssystem, vi kan ringa, vlogga, podda, blogga, arbeta med Inbound marketing eller Market automation, läsa på om kunden på LinkedIn, läsa artiklar som gör oss pålästa om kundföretag och de individer vi ska träffa. Ja, listan kan göras oerhört mycket längre. Använder vi verktygen rätt och väljer rätt aktiviteter så kan vi helt klart tack vare tekniken öka vår kvalitet och skapa mer värde för kunden.

Låt dock inte alla dessa valmöjligheter göra att du faller i fällan av ”paradox of choice”. Valmöjligheterna är så många så tänk igenom din strategi så att du inte blir mer aktivitetsstyrd än någonsin, gör dåliga val, tappar massor av dyrbar tid och kanske till och med sänker din kvalitet. Din strategi är oerhört viktig, var noga med att prioritera din tid och välj bort verktyg och aktiviteter som inte passar dig som person och som inte passar din affär. Idag handlar mycket om att just välja bort.
Gör du det så var det nog inte bättre förr!