Vadå Happy-Happy?

Miljö och hållbarhetstänkandet verkar efter sommarens rekordvärme vara mer aktuellt än någonsin. Även inom försäljning försöker branschen ”ställa om” med, till exempel, elbilar och minskade flygresor. Frågan är: Kan inte vi gör mer än så? Med avseende på våra egna arbetssätt och metoder?

Happy-Happy istället för Win-Win

Jag är övertygad om att långsiktig hållbarhet innebär att det inte handlar om att någon – eller ens båda - ska ”vinna”. Win-Win låter som något ska mätas i en viss tidpunkt och sedan är det slut. Tack och hej! Jag tror att det istället handlar det om en medvetenhet om konsekvenserna som vårt handlande får för alla intressenter – nu och i framtiden och att alla inblandade är nöjda med affärens långsiktiga konsekvenser. Även planeten jorden. Jag kallar det här för Happy-Happy.

Här är fyra enkla tips om hur du kan skapa mer Happy-Happy i ditt säljarbete:

Tips 1: Gör inget som inte har något värde för kunden

Visst, vi kan inte ta betalt för allt vi gör, men förr eller senare måste vi sätta ett pris. Därför är det viktigt att värdeskapandet står i centrum. Ställ dig frågan om kunden verkligen vill betala för alla aktiviteter som görs. Hur mycket av säljmaterialet är verkligen nödvändigt och skapar ett verkligt värde? Det är en central och viktig fråga som kan leda till omprövning av gamla strukturer och processer.

Tips 2: Ska du förlora – förlora tidigt

Se till att du hellre förlorar de utsiktslösa affärerna tidigt istället för sent. Det är lättare sagt än gjort då det oftast kräver någon form av kvalificeringsprocess. Om du är säljchef, fundera hur du kan skapa kriterier som verkligen tar höjd för köpmotivation och köpkraft och rensa ut alla ”pågång” affärer som ligger i pipelinen och som ofta bara leder till slöseri med resurser.

Tips 3: Arbeta tillsammans med kunden

Istället för att försöka påverka kunden med massmarknadsföring försök hitta sätt som du kan få kunden att vilja köpa av dig så att ni kan gå tillsammans mot en affär. Samarbete spar oftast resurser. Kanske kan du bli en inköpspartner till kunden om kunden inser vad kostnaden skulle bli att inte ha dig vid sin sida i inköpsprocessen. Kanske kan du istället för att bara prata ”return of investment” få kunden att inse kostnaden av att inte göra något alls och att du är det mest resurssnåla av alla tillgängliga alternativ.

Tips 4: Skapa tydlighet och klarhet I erbjudandet

Lägg fokus på att effektivt länka varumärket till kunden, via rätt kanaler på rätt sätt. Det kommer att bidra till att göra säljarbetet hållbart. Kunden får det som efterfrågas, I rätt tid, på rätt sätt och företaget gör långsiktigt hållbara vinster till lägsta möjliga resursåtgång.

Happy-Happy!

Bli en ännu bättre säljare - Ladda ner Säljarens guide till bättre affärer!