Vad är Sales Types och hur berör det dig?

Det finns nio olika Sales Types och som säljchef eller säljare är du en av dessa. Din Sales Type förklarar varför du tänker, känner, agerar och säljer som du gör. Den förklarar även vad som hindrar dig från att nå din fulla potential och visar dig vägen till utveckling.

Oavsett hur mycket erfarenhet du har eller hur mycket säljträning du genomgått finns det ett antal ”blind-spots”, det vill säga ett antal omedvetna beteenden du tenderar att hamna i, särskilt i pressade situationer. Detta beror på att våra beteenden har sin grund i djupt liggande drivkrafter. Dessa drivkrafter skapar återkommande handlingsmönster som gör att vi tenderar att agera efter gamla invanda mönster vilket gör att vi hamnar i samma gamla fällor om och om igen. När du lär dig mer om dig själv och din Sales Type har du möjlighet att utvecklas till en balanserad och komplett säljare som når högre säljresultat.

Förutom din dominerande Sales Type har du även tillgång till de positiva egenskaperna av de andra åtta Sales Types. Men det är först när du blir medveten om dina ”blind spots” du kan välja ett annat beteende och därmed även ändra utgången av ett säljprojekt.

Blind Spots och auto-pilot beteende

Din dominerande Sales Type förklarar det beteendemönster du reflexmässigt tenderar att falla in i. Ditt beteendemönster innehåller både naturliga styrkor som jobbar för dig och naturliga svagheter som jobbar emot dig. Utmaningen är att du inte alltid är medveten om dina beteendemönster och därför inte förmår att styra säljprocessen fullt ut. Du är helt enkelt omedveten om vad som sker i dina ”blind spots”.

Vad skiljer en riktigt bra säljare från en medelmåttig? Ladda ner vår guide!

Ditt beteende är däremot märkbart för dina leads, kunder och kollegor - på både gott och ont. Det kan både skapa förtroende och lyckade affärer, men tyvärr också leda till motsatsen. Genom att bli medveten om din Sales Type och dina drivkrafter kan du identifiera vad som sker i dina ”blind spots” och aktivt välja ett medvetet, funktionellt och ändamålsenligt agerande.

Syftet med att lära känna din Sales Type är att bli balanserad och mer effektiv i din kommunikation och försäljning, oavsett vilken typ av kunder du möter.

Sales Typens interna och externt beteendemönster

Din Sales Type är din hemmaplan, ditt reflexmässiga sätt att agera. Det interna beteendemönstret handlar om det som sker inom dig, dina inre reaktioner och förmågan att förbereda dig. Det externa perspektivet handlar om hur du upplevs av andra, till exempel kunder, prospekts och kollegor. Hur du presterar som säljare är ett resultat av både det inre och det yttre mönstret i din Sales Type. Det du känner inom dig speglas i vad du utstrålar.

Med ökad självkännedom skapar du ökad kontroll i säljprocessen, vet varför du reagerar som du gör och har möjlighet att förbereda dig bättre - vilket i sin tur ökar chanserna till en vunnen affär.

Analogi: Bilens döda vinkel

Om du kör bil så vet du att det finns en död vinkel som inte fångas upp av backspeglarna. Tänk då att du får ett par extra backspeglar som kartlägger döda vinkeln och allt som gömmer sig där. Genom att få insikt i vad som sker i den döda vinkeln kan du aktivt styra bilen och undvika eventuella olyckor.

I säljprocessen är den döda vinkeln dina ”blind spots”. När du lär känna din Sales Type blir du medveten om var i säljprocessen och varför du har störst risk att tappa en affär. Du får också konkreta verktyg för att lyfta din säljprestanda!

Läs mer om alla nio olika Sales Types här.