Tydlig eller otydlig?

Ju bättre ditt budskap och ditt sätt att kommunicera talar till och attraherar kunden, desto större chans har ni att tillsammans nå önskade resultat. Låt oss se på några olika aspekter i ditt sätt att kommunicera som säljare. Tänk dig att vi leker med några olika skalor, där varje ände representerar en ytterlighet i ditt sätt att kommunicera.

På den första skalan står det Tydlig i ena änden och Otydlig i den andra. Var på skalan befinner du dig? Kommunicerar du på ett tydligt och konkret sätt eller är du vag, otydlig och flummig? Något däremellan? Det skiljer sig säkert mellan olika situationer, men jag tänker mig att du rör dig inom ett spann på skalan. Det finns inget som säger att ändarna på skalan – ytterligheterna – är extra bra. En extrem tydlighet kan t ex sakna lyhördhet för kunden.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline 

Sätt ett kryss ungefär där du bedömer att du befinner dig idag. Fundera sedan på om du skulle kunna få ett annat resultat i din kommunikation om du förflyttade dig en aning åt det ena eller andra hållet.

Testa. Vad händer om du ökar din tydlighet i tal och skrift? Vad händer om du blir lite mindre tydlig, dvs ger mer utrymme för kunden egna tankar och tolkningar? Experimentera gärna, men ta inte alltför stora steg åt gången i den ena eller andra riktningen. Tanken är fortfarande att din omgivning och målgrupp ska känna igen dig, men att du ska få ett bättre resultat när du kommunicerar med andra.

Nästa vecka ser vi på fler skalor med andra aspekter i din kommunikation.