Tre saker du skall göra om du tappar en stor kund

Har du ett stort kundtapp jämfört med dina kollegor eller övriga aktörer i din bransch behöver du troligen titta på hur du hanterar dina kunder både vad gäller relation och leverans. Ett visst kundtapp ingår oavsett hur bra man sköter sina kunder. Det skall man vara förberedd på och när det händer finns det tre saker man bör göra så snabbt som möjligt för att ta igen den förlorade omsättningen. 

För det första, försök ta tillbaka kunden. Bara för man tappat en kund behöver det inte betyda att den är helt borta. Har kunden bytt leverantör kanske den nya inte täcker in allt ni erbjöd eller inte kan leverera med samma kvalité. Det kan innebära att man i många fall kan få fortsätta leverera men i mindre omfattning. Är kundens organisation stor kan det även finnas delar av organisationen som föredrar att fortsätta arbeta med er.

I samband med att man byter leverantör blir det ofta leveransproblem innan man fått allt att fungera. Det är därför viktigt att hålla kvar relationen för att kunna agera om det kommer en öppning.

För det andra, kontakta samtliga befintliga kunder för att se om ni kan utöka samarbetet med dem. Merförsäljning till befintliga kunder är oftast det snabbaste sättet att öka försäljningen. Passa också på att fråga kunderna om de har personer i sitt nätverk som kan ha nytta av era tjänster. Beroende på er relation med kunden och hur väl era kunder känner varandra kan det vara bra att vara helt ärlig med att ni nu har möjlighet att göra mer då ni tappat en kund.

För det tredje, kontakta alla företag som är i samma bransch som kunden ni tappade. Har man gjort ett bra jobb till ett företag inom en bransch är det oftast mycket enklare att få nya kunder inom samma bransch. Det kan även vara så att något av de andra företagen valt bort er tidigare för att ni arbetat med en konkurrent.

Slutligen gäller att alltid ha en aktiv nyförsäljning igång. Det är det bästa ”vaccinet” mot effekterna som kommer av att tappa kunder.