”Stjäl från dina kollegor”

Om vi vill vara lika duktiga på något imorgon som vi är idag måste vi utvecklas. Det räcker nämligen inte att vara lika bra. För många runt omkring oss har blivit bättre. Konkurrenterna har blivit lite bättre. Det som räckte för att vinna affären igår gör troligen inte det idag. Ständig förbättring och utveckling är egentligen inget konstigt. Allt i världen är i ständig utveckling, det som inte förbättras går till slut under. Detta kan av många upplevas som stressande medan andra mer kommit till insikt att så är det. När man kommit till insikt kan man istället lägga tiden och kraften på att just bli bättre. 

Det är dock inte alltid helt enkelt att hinna med att skaffa inspiration, kunskap och träna på att bli bättre. Absolut, du kan gå en utbildning, det fungerar oftast och är bra. Du kan läsa och kolla videos om säljteknik. Du kan även välja ett annat ämne men med tanke på vilken blogg detta är så antar jag att alla vill utveckla sin säljteknik.

Du kan säkert komma på en mängd sätt att utvecklas. Jag vill dela med mig av ett tips. Ett sätt som jag tycker är både enkelt och ytterst tidseffektivt.

Har du rörlig lön? Ta del av Emils erfarenheter som säljare och få koll på din semesterersättning!

Stjäl från dina kollegor. Låt mig utveckla. Du umgås varje dag med dina kollegor, du har möjlighet höra dem ringa säljsamtal, du kan följa med på ett sambesök, du kan se hur de skrivit sina offerter.

Iakttag vad de och hur de gör saker, välj ut det som är bra, det som fungerar och framförallt det du vet att du behöver bli bättre på. Ta det till dig och börja göra på samma sätt.

Självfallet kan du även ”stjäla” från din chef och andra personer du har möjlighet att arbeta nära med. På mitt första arbete hade jag under olika perioder två chefer som utmärkte sig och som jag arbetade nära under en längre tid. Jag stal mycket av deras beteenden, lösningar och så vidare. I början kopierade jag rakt av, men över tiden utvecklade jag dem och förfinade dem till mina egna varianter. På alla mina arbeten har jag sedan plockat med mig det bästa från olika kollegor, medarbetare och chefer.

Att ”stjäla från sina kollegor” är ett snabbt och enkelt sätt att bli lite bättre varje dag!