Stillhetens styrka

Eftersom samhället går så fort så har vi sällan tid för stillhet. Vi har dessutom sällan tid att läsa. Därför tänkte jag i detta inlägg kombinera dessa två med att ge några viktiga och snabba insikter från en bok som heter Stillhetens styrka som jag läste i somras. Skriven av Daniel Goleman och Richard J. Davidson. 

Mitt fokus är att prestera och samtidigt må bra och jag försöker ta upp sådant som jag tror kan hjälpa dig med det.

Boken handlar om vetenskapen kopplad till meditation. Jag älskar både vetenskap och meditation så detta ämnet ligger mig varmt om hjärtat.

Forskning kring meditation har länge varit liten fram tills för bara några årtionden sedan då det tog fart och idag finns det över tusen forskningsstudier. Författarna ställer höga krav på studierna för att ta med dem som underlag för sina slutsatser.

”I utgångsläget ger några få minuters utövning per dag överraskande positiva effekter”

”Utöver de vinsterna i inledningsskedet kan vi nu visa att ju fler timmar som ägnas åt meditation, desto större blir de positiva effekterna. Och på utövningens allra högsta nivåer ser vi faktiska förändrade egenskaper - förändringar i hjärnan som vetenskapen aldrig observerat förut”

”Ju mer mindfulness i vardagen, desto större var den upplevda ökningen av välbefinnandet”

”De fyra neutrala system som omvandlas av meditation är, för det första, de som hanterar reaktioner på oroande situationer - stress och återhämtning från stress.

Det andra systemet i hjärnan, det för medkänsla och empati, visar sig som vi ska se vara märkvärdigt förberett för uppgradering.

Det tredje, kretsarna för uppmärksamhet, som Richie tidigare intresserade sig för, förbättras också i olika avseenden - vilket knappast förvånar, med tanke på att meditation i grund och botten vidareutvecklar våra fokuseringsmönster.

Det fjärde neutrala systemet, det för upplevelsen av jaget, skapar få rubriker i den moderna diskussionen kring meditation men har traditionellt varit ett huvudmål för förändring”

Det jag vill skicka med till dig kopplat till detta är att balansera tempo och aktivitet med lugn och reflektion. Inte för att göra din utveckling långsammare utan för att påminna dig om att ta små depåstopp och samla energi för att orka långsiktigt med det du brinner för.

Min egen erfarenhet är att meditation kan vara ett mycket effektivt sätt att lugna ner och centrera tankarna för att kunna ta bättre beslut och må bättre. Det kan räcka med 10-15 minuter för att komma ner i ett bra lugn så det är extra effektivt om man har ont om tid. 

När det gäller meditation så är mitt tips att hålla det enkelt, blunda fokusera på andningen, gå tillbaka till andningen om och om igen när tankarna tar över. Det är inte svårare eller konstigare än så.

Vad säger ditt anställningsavtal om semester? Ladda ner vår guide!