Sju saker som skadar ditt personliga rykte

Ditt personliga rykte är en av dina värdefullaste tillgångar. Har du ett bra personligt rykte kommer det att bidra till att öka din försäljning och vice versa. Du måste helt tiden vara medveten om hur dina handlingar och ditt agerande påverkar ditt personliga rykte. Här är några saker som snabbt försämrar ditt personliga rykte.

Du är inte genuint intresserad av att få din kund att lyckas

Konkurrensen hårdnar hela tiden och du måste vara genuin för att lyckas. Om du inte är genuin med att få dina kunder att lyckas kommer det att skina igenom och påverka ditt rykte.

Du är opersonlig

Affärer göra mellan människor. En av dina konkurrensfördelar jämfört med att handla på en hemsida och mot andra säljare är din personlighet. Är du inte personlig påverkar det ditt personliga rykte.

Du är inte synlig

Synlighet kan variera beroende på vad du säljer och arbetar med, men dina kunder måste ”se” dig på olika sätt, ofta. Det kan handla allt från regelbundna samtal, besök, eller personliga mail. Den man ser ofta tenderar man tycka bättre om.

Du är stressad eller uppfattas som stressad

Stress smittar, stress suger energi. Upplevs du som stressad kommer det att försämra dina kundrelationer och på så sätt ditt personliga rykte. Att vara energisk och handlingskraftig är bra, men inte att uppfattas som stressad.

Du är otydlig

Otydlighet leder till missförstånd, det leder till problem och krångel. Alla saker som drar ned ditt personliga rykte. Se därför till att vara tydlig i all kommunikation.

Du är långsam

Vi är mer och mer på väg in i en tidsålder där snabbhet är avgörande för att lyckas. Får kunderna alltid vänta på dig och du tar längre tid på dig än alla andra kommer det att påverka ditt personliga rykte negativt.

Du återkommer inte

Oavsett anledning, du har fått en fråga, ett klagomål eller order, du måste höra av dig snabbt och i tid. Du måste höra av dig helt utan anledning då och då också för den delen. Slutar du höra av dig snabb och regelbundet kommer ditt personliga rykte att börja falna.