Sju saker du skall göra för att behålla dina kunder

Det finns en mängd saker du skall göra för att se till att behålla dina kunder över tid. Här är sju grundläggande saker du måste göra för att behålla dina kunder.

Fokusera på kundnytta

I alla kundrelationer gäller det att leverera kundnytta, mer kundnytta och ännu mer kundnyta. Det är därför viktigt att alla i organisationen förstår det och i alla lägen fokuserar på att leverera nytta till kunden.

Vara tillgänglig

Att vara tillgänglig är A och O för en bra relation. Vilken nivån av tillgänglighet beror förstås på flera aspekter men kundens skall uppleva dig som tillgänglig. Upplever inte kunden att du är tillgänglig kommer du inte behålla din kund på sikt.

Vara tydlig

Otydlighet skapar osäkerhet. Tydlighet skapar lugn och säkerhet. Många brukar inte ha problem med att vara tydlig när det gäller positiva saker men börjar bli otydlig när det är dåliga nyheter. I det senare fallet är tydligheten ännu viktigare för att behålla din kund.

Hålla vad du lovar

Lova mindre och leverera mer är ett bra sätt att skapa nöjda kunder som stannar. Att inte hålla löften är en av de saker som skadar kundrelationerna mest och måste undvikas till varje pris.

Var personlig

Alla relationer är mellan människor, aldrig mellan företag. Människor gör affärer med människor de gillar. Är du personlig blir kunden personlig och ni får en bättre relation.

Hantera klagomål

Se klagomål som något bra. De flesta missnöjda kunder klagar inte utan bara försvinner och slutar handla. Hantera därför klagomål och se till att utveckla ert samarbete. Det handlar inte alltid om vem som har rätt eller fel utan att du hanterar dem och ser till att ni kommer vidare.

Hör av dig ofta

Var i kontakt med dina kunder, ofta och på olika sätt. Genom att höra av dig ofta kan du fånga upp klagomål, ändrade förutsättningar hos kunden och så vidare. Det är inte kundens jobb att höra av sig, det är ditt. Här är det utmärkt att använda all ny teknik, både för att komma ihåg att ha kontakt och att kontakta kunden på olika sätt.