Sälja genom att skapa insikt

Det finns många olika säljmetoder, en som blivit mycket mer vanligt förekommande är insiktsförsäljning. Många kommer att känna igen sig i metoden även om de aldrig hört termen tidigare. Min uppfattning är samtidigt att det är få som på allvar börjat använda sig av metoden.

Precis som man kan anta av namnet gäller det att hjälpa kunden att komma till insikt om sitt problem och framförallt lösningen.

När man skall använda sig av metoden handlar det i mångt och mycket om att hjälpa kunden att analysera igenom problemet. Det handlar om att ställa rätt frågor och att lyssna. Det handlar inte om att ge svar, utan att hjälpa kunden att själv komma fram till svaren.

Självfallet skall man inte dra sig för att berätta vad man tycker, dela med sig av sina idéer och våga ta ställning. Det gör man dock först efter att kunden själv fått fundera och komma till olika slutsatser.

Sammantaget gör detta att man hjälper sina kunder att bli bättre. Resultatet över tid blir ofta att kunderna aktivt söker upp säljare och företag som arbetar på detta sätt då man värderar den hjälp de ger.

Sammanfattning av de tre delarna inom insiktsförsäljning:

  • Utbilda dina kunder med nya idéer och perspektiv
  • Samarbeta med dina kunder
  • Fokusera mer på kundens resultat än din egen försäljning

Insiktsförsäljning fungerar oftast bra för personer och företag som säljer genom sin kompetens.

Bli en ännu bättre säljare - Ladda ner Säljarens guide till bättre affärer!