Sälj mer genom att utveckla ditt personliga varumärke

Tidigare räckte det att företaget du representerade hade ett bra varumärke för att det skulle underlätta din försäljning. Idag blir det personliga varumärket mer och mer viktigt i affärer. Exempelvis i konsultbolag kan till och med det personliga varumärket vara viktigare än företagets. Som kund vill du ha den bästa konsulten, inte en medioker konsult från det bästa företaget. För att bli riktigt bra på försäljning måste du helt enkelt se till att arbeta med ditt personliga varumärke löpande. Här kommer fem tips på hur du går tillväga:

Du måsta vara bra på något

För att stärka ditt personliga varumärke behöver du vara riktigt bra på något. Genom att vara bra får du per automatik högre status. Många satsar på att försöka förbättra sina dåliga sidor istället för att utveckla sina styrkor. Genom att utveckla dina styrkor fullt ut kan du bli bäst på ett område.

Du måste vara passionerad

Passion är något som ger energi och samtidigt visar utstrålning för andra . Är du verkligen passionerad för ditt område och det du gör kommer du att lyckas bättre för att du lägger ned mer kraft och energi. Andra kommer också att uppfatta din passion och undermedvetet hjälpa dig att lyckas.

Du måste leva ditt varumärke

Att bygga ditt personliga varumärke är inte något du gör en gång i veckan då du uppdaterar din profil på LinkedIn. Det är något du måste leva, varje möte, varje samtal i alla möten med andra kunder måste du leva ditt varumärke för att bygga upp det hos din omgivning.

Du måste ha tydliga mål

All framgång bygger på att man sätter tydliga mål. Genom att sätta mål kommer du att fokusera på det du vill uppnå och på så sätt nå framgång snabbare. Jobba både med långsiktiga mål och enklare, mer kortsiktiga.

Du måste utvecklas lite varje dag

Den som slutar bli bättre slutar vara bra. Oavsett hur duktig du är på något måste du bli lite bättre varje dag. Kunskap och varumärke är färskvara och underhålls det inte förfaller det sakta.