Så här ska du planera för att lyckas

De viktigaste stegen för framgångsrik säljplanering.

Mål för månaden

Under den närmaste månaden ska du försöka att fokusera på att ha en bättre säljplanering. Maxa dina säljtimmar med kundmöten. Kontrollera tidsanvändningen och besök de rätta kundgrupperna. Var petnoga i din planering och du kommer snart att se effekten genom bättre resultat.

Utnyttja säljtiden så att den mesta tiden används för att besöka kunder. Lämna hemmet så tidigt att du gör ditt första besök senast klockan 08.30. Gör ditt sista besök för dagen tidigast klockan 16.00. Försöker genomföra besöken inom 60 minuter. Planera så att du har så lite restid som möjligt. Det finns inte några omöjliga säljtider och besöksdagar. Nyttja möjligheten att bjuda kunder på en enkel arbetslunch för att använda lunchtiden för aktiva samtal med kund. 

Vad betyder detta för dig och dina affärer? 

Kontrollera dig själv

Din effektivitet står direkt i proportion till i hur hög grad du kontrollerar vad du gör.  Motsatsen till detta är att ineffektivitet står i direkt proportion till den grad av brist i kontroll i planering, eller att du låter andra styra dig. Känslan av kontroll är avgörande för att du ska kunna prestera på toppen av din förmåga.

På vilket sätt har du makt över din egen kontroll? Styr du själv eller styr andra dig?

Besök kunderna rätt. Dela in kunderna efter potential - Kategori 1, potential över kronor: xxx. Kategori 2, potential över kronor: yyy. Kategori 3, potential över kronor: zzz. Varje kund/potential besöks: Kategori 1, två gånger i månaden. Kategori 2, en gång i månaden. Kategori 3, en gång i kvartalet.

Hur kan du använda modellen? Och hur kan du förbättra och följa upp den? 

Jobbar du med sälj och har du rörlig lön? Ladda ner vår guide “Har du rörlig lön? Då har vi listat 5 saker du definitivt måste ha koll på!

Bättre än medelmåttan

De flesta som är skickliga kännetecknas av att de har en bättre planering än medelmåttan. Abraham Lincoln har sagt: ”Genom att studera och förbereda mig väl ska jag se till att jag en dag får chansen att bli något.” Om du vill nå toppresultat måste du vara petnoga i din planering.

Hur kan du planera bättre?

Genomför minst xx presentationer per vecka. Vid varje presentation visar du alternativa kundlösningar som tilltalar kunden och där din demonstration framkallar ett positivt engagemang hos kunderna.

Vad händer om du planerar för att göra detta mer och oftare?

Gör en tidmätning: Andel administrativ tid?  Andel tid med kund.? Effektivitetsmätning: Mätningar av cykeltider i säljprocessen? Antal kundbesök per månad? Antal offerter per månad? Andel offerter som leder till affär (”win-ratio”)? Kundmätning: Återköpsgrad? Kundnöjdhet? Andel av kundernas köp? Marknadsandel? Genomsnittlig försäljning per kund?

Min fråga till dig - Hur ser det ut för dig?

Så lyckas du!
  1. Utnyttja säljtiden maximalt! När startar din säljdag? När slutar den?
  2. Bestäm vad du ska göra! Och håll dig till planen.
  3. Dela in dina kunder i grupper! Gör en bearbetningsplan som underlag för din dagliga planering.
  4. Planera för att bli bättre än dina kollegor! Planera också in tid för din egen planering.
  5. Gör en analys över din tidsanvändning! Vad säger den dig?

Nu – Lycka till med affärerna!