Pygmalioneffekten

Känner du till Pygmalioneffekten, ibland kallad Rosenthaleffekten? Den beskriver att ju högre tankar vi visar att vi har om oss själva eller om någon annan, desto mer positivt kommer vi eller de att agera och prestera. Det är en självuppfyllande profetia. Pygmalioneffekten handlar om hur ogrundade uppfattningar blir självuppfyllande.

En av dessa studier gjordes i en skola på 1920-talet.

Tre lärare fick ansvaret för varsin ny klass i årskurs 4 vid början av ett skolår.
Den första läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa normalpresterande.
Den andra läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa högpresterande.
Den tredje läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa lågpresterande.

Efter ett skolår granskades betygen hos eleverna i dessa tre klasser.
Den första lärarens elever hade normalbetyg och normalprestationer.
Den andra lärarens elever hade toppbetyg och topprestationer.
Den tredje lärarens elever hade bottenbetyg och mycket svaga prestationer.

Lärarnas förväntningar hade uppfyllts.

Om du väljer att sätta på dig ”positiva glasögon” när du betraktar och bemöter dina kunder, kommer det att påverka hur de agerar och fungerar. Får en kund veta att hen är betydelsefull, infriar hen sannolikt dina förväntningar. Det ger effekt på dina säljresultat.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Om du förväntar dig det bästa av dig själv som säljare och av dina kunder, kommer det att speglas i både beteende och prestation. Boosta dina kunder med positiva tankar och förväntningar. Gläd dig sedan åt effekten som blir värdefull både för dig själv och kunderna. Viss effekt kan du se på ett ögonblick i den respons du får tillbaka. Annat kan dröja en tid. Kunden behöver våga lita på att din positiva förväntan är genuin och långsiktig för att ge dig de stora resultaten.

Din tro på dina kunder kan vara din viktigaste egenskap som säljare.

Nästa vecka ser vi på värdet av dina kollegor. Vi ses!