Nätsmart försäljning och affärsdriven kommunikation

Min erfarenhet är att ju bättre en säljare blir på sitt hantverk desto mer kommer försäljningen att handla om att samarbeta med sina potentiella kunder. En oerfaren säljare ägnar sig oftast åt att presentera sitt erbjudande och drar allt som oftast sin säljpitch.

När försäljning handlar om att samarbeta blir oftast den slutgiltiga lösningen bättre.

Min erfarenhet är att när säljare samarbetar med sina potentiella kunder tidigt i deras köpresa är det oftast så att den potentiella kunden förflyttar sig snabbare framåt i sin köpprocess. Min erfarenhet är också att när säljaren samarbetar med sina potentiella kunder så kan hen ställa mer djuplodande frågor vilket i förlängningen leder till att den potentiella kunden ser saker på ett annat sätt än de gjorde tidigare.

När säljare kan få den potentiella kunden att se saker från en ny vinkel och att kunden samtidigt ser att den föreslagna lösningen är bättre än den lösning som kunden tidigare tänkt på, ja då blir säljaren mer värdefull i köparens ögon.

Samarbeta i de digitala kanalerna

I takt med en ökad digitalisering blir det allt vanligare att det samarbetet jag talar om ovan startar i en digital kanal men självklart kan det även ske via telefon eller på exempelvis olika event eller andra typer av fysiska möten.

OM de nu skulle vara så att du inte kommer in tidigt i dina kunders köpresa så kan det vara så att du hjälplöst ligger efter när du väl får träffa kunden. Möjligheten att komma in tidigt i dina potentiella kunders köpresa ökar om du använder de digitala verktygen som finns tillgängliga.

Att genom strategisk kommunikation och Storytelling berätta historier som utmanar ett nuvarande läge hos dina potentiella kunder kan vara inledningen på ett långt samarbete.

Jag ser det som en självklarhet att som säljare, konsult eller chef med ett ansvar för försäljning använda det som finns tillgängligt i verktygsväg för att nå fram till de potentiella kunderna.

Tekniken finns där, använd den för att samarbeta med era potentiella kunder och resultatet kommer blir mer engagerade och intresserade kunder.

Lycka till!

Ladda ner vår guide: Förbättra ditt sälj! – våra bästa tips.