När saker rasar ges chansen att tänka nytt

När saker går bra är det lätt att bara köra på. Förlusten att avsluta eller förändra något som är upparbetat och fungerande kan ge upphov till att man klänger sig fast vid saker man borde släppa taget om. 

Jag är till ganska stor del i föreläsarbranschen och där har det förändrats väldigt mycket sedan i mitten av mars. Både formerna och efterfrågan har ändrats mycket. Det frigör tid, i början väldigt ofrivilligt men när jag landade efter det mest akuta skeendet så frigjorde det tid till nya saker. Jag har börjat lägga mer tid på andra projekt och verksamheter. Men även passat på att ha mer tid med familjen.

Jag är givetvis ödmjuk inför att vissa situationer är outhärdliga, otroligt svåra och jobbiga. Men samtidigt tror jag det för många är en chans att omvärdera prioriteringarna i sina privatliv, jobb och engagemang. Det behöver inte leda till att man ändrar så mycket, men kanske blir det ett tillfälle att stanna upp och utvärdera situationen noggrannare. För om saker redan har rasat har man inte så mycket att förlora på att göra förändringar.