Nå framgång då du bokar besök per telefon

Många möten ger goda resultat

Mål för månaden

Under den närmaste månaden ska du träna dig i att boka många och säkra kundbesök. Det är nämligen så att om du ökar antalet besök så ökar också din försäljning.

Ringa och boka besök

Innan du börjar ringa bör du ha en planerad samtalsstruktur och en bra ringlista. Dina chanser att lyckas är aldrig bättre än dina ringlistor. Du måste också acceptera att vissa inte vill träffa dig eller tala med dig. Så är det bara. Att vara professionell innebär: Att du har något intressant att erbjuda som du är väl insatt i. Att du ringer på vettiga tider. Att du alltid är artig och trevlig. Att du avslutar alla ogynnsamma samtal snabbt men hövligt. Att du snabbt släpper tanken på resultatlösa samtal och genast ringer nya. Låt inte negativa samtal fräta på din energi. Ruska på huvudet och ring nästa kund. Gör det och du blir förvånad över hur snabbt du utvecklar din telefonteknik. Tänk på att om du får ett ”nej” så är du ännu närmare dit nästa ”ja”.

Visst är det så?

Du ska sälja besöket.

Kom ihåg att aldrig försöka sälja produkten eller tjänsten om du ringer för att boka ett möta. Om kunden visar intresse för att få igång ett snack om erbjudandet så kan du säga: ”Trevligt att du är intresserad. Låt oss titta på detta då vi träffas. Vad passar dig bäst? På … eller …?” Kom ihåg, alltid två datum, och när kunden har bestämt sig, alltid två alternativa tider.

Glöm aldrig det!

Trevligt sätt vid telefonen

Var alltid artig
Förlora aldrig fattningen
Håll din självaktning högt
Gör allt för att få träffa kunden

Alternativ till att själv ringa 

Det kan ofta vara effektivt att en ”neutral” person ringer in dina besök. En sekreterare, assistent eller din fru eller vän kan nyttjas för uppgiften. Om din fru ringer så är hon alltid din assistent eller sekreterare mot kunden.

Vem kan du engagera för den uppgiften?

Om du får ett nej

Det kan vara bra att få ett nej tidigt i samtalet. Då kan du på ett trevligt sätt avsluta för att snabbt gå vidare till nästa kund. Om du i stället väljer att inte släppa kunden ska du ställa din nästa fråga så att den inbjuder till ett resonerande svar. Kanske så här:

”Skulle ni kunna tänka er att i framtiden skaffa …?”

Boka inte tid på fixerade timmar

Detta har att göra med mina egna gjorda erfarenheter. Om en säljare ringer och föreslår klockan 10.00 så tickar det undermedvetna i hjärnan hos kunden. ”Hallå, hallå – den här säljaren kommer att uppehålla mig minst en timme kanske två.” Det är för mycket för kunden så han säger - Nej! Det är därför som du ska lägga tiden 10 minuter före eller efter hel timme.

Du får en bättre chans att få ett – Ja! Det fungerar. Prova, så får du se.

Så lyckas du!
  1. Ha en bra ringlista och en planerad samtalsstruktur.
  2. Avsätt regelbundet tid för att ringa.
  3. Boka tider så att det passar dig.
  4. Sträva efter att lägga tiden 10 minuter före eller efter hel timme.  Om du prövar det så kommer du att få flera besök. Prova så får du se!
  5. Det gäller att snabbt fånga kundens intresse. Du ska få kunden att delta och lyssna aktivt.
  6. Det finns öppningar som är antingen bättre eller sämre. Använd de bättre!
  7. Varje gång som telefonen ringer på ditt företag öppnas nya möjligheter att göra affärer. Varje gång du själv ringer en kund eller ett kundämne öppnas samma möjlighet.

 

Nu – Sätt igång och ring!