Meningsfulla möten

Det sägs ibland att ”människor blir till i mötet med andra människor”. Många av oss får energi och inspiration när vi på olika sätt interagerar med andra. Våra goda sidor lockas fram i goda möten. Våra sämre sidor lockas fram när mötet skaver eller krockar. Din förmåga att bidra till meningsfulla möten är en del i din profilering, på vägen mot ett starkt och tydligt personligt varumärke.

Min övertygelse är att varje kundmöte – oavsett om det känns positivt eller negativt i stunden – lär dig något som säljare. Ta till dig den kunskap du får. Reflektera över likheter och olikheter mellan dig och kunden. Bestäm dig för om det känns meningsfullt att mötas igen eller ej. Prioritera väl utifrån dina mål och kärnvärden, men betrakta aldrig ett genomfört möte som bortkastat. Håll mötet kort om det känns som en tidsspillan för er båda. Förläng gärna om det känns utvecklande för båda parter.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Om du lämnar ett kundmöte med en dålig känsla – försök då att se på det med distans. Vad hände? Varför? Vad kan du lära dig? Finns det något du behöver rätta till för att kunna lämna mötet bakom dig med så god känsla och effekt som möjligt? Vad behöver du göra nu för att senare kunna träffa kunden igen, då med en god intention från båda parter?

I ditt nätverk finns säkert kunder som du får utbyte av på olika sätt. Med någon kan du ha utvecklande samtal. Med en annan skrattar du mest. Med en tredje har du gemensamma fritidsintressen. Med en fjärde får du snabba och effektiva ordrar. Med någon får du kanske allt samtidigt.

Var nyfiken vid dina möten under den kommande veckan. Plocka med dig ny lärdom från varje tillfälle. Reflektera gärna när veckan är slut. Vad har du lärt dig?

Nästa vecka ser vi på hur din syn på dina kunder påverkar deras beteende. Vi ses!