Människor som hälsostärkare

Vi pratar om hälsa, både fysisk och mental. Den är en viktig del i ditt personliga varumärke - såväl din identitet, dvs din självbild, som din image, dvs omgivningens bild av dig.

Vi är sociala varelser – både som introverta och extroverta. Vi rör oss både fysiskt och digitalt bland kunder, kollegor och vänner. Utan samspel med andra människor finns risk att vi blir kraftlösa och understimulerade. Vi behöver intryck, dialog och bekräftelse. På så sätt är andra människor en viktig hälsokälla för oss. Du som säljare har säkert daglig kontakt med både kunder och andra samarbetspartners, via telefon, mail, sociala medier och i fysiska möten.

Visst märker du att vissa människor – kunder, kollegor, familjemedlemmar och vänner - ger dig en extra energiboost? Tillsammans med dem får du en hävstångseffekt i det du gör – ni kompletterar, samarbetar, sporrar varandra och driver saker framåt med lagom motstånd och strålande effekt.

Om du ser människorna omkring dig som möjliga hälsostärkare, kommer du att dras till dem som gör att du känner dig starkare, energirikare och mer kraftfull. Det kan vara lika mycket värt för din hälsa som vitaminer!

Case: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Naturligtvis gäller detsamma för hur andra människor mår och känner sig i just din närhet.

Du väljer inte alla människor du umgås med, varken privat eller på jobbet. Däremot kan du välja förhållningssätt. När du ser och bekräftar de goda sidorna hos andra, kommer du att uppleva att just de sidorna blir mer framträdande.

Låt oss säga att du upplever att du har en besvärlig kund. Istället för att se de knepiga utmaningarna i er affärsrelation, kan du välja att fokusera på kundens bästa sidor. Du kommer garanterat att hitta flera, när du börjar att uppmärksamma dem. Ditt positiva fokus kommer samtidigt att lyfta fram dina bättre sidor. Din bekräftelse av de bästa sidorna hos kunden skiftar ditt bemötande. Det leder sannolikt till en stärkt relation och ökad försäljning. Dessutom kommer det att ge dig en mer harmonisk arbetsdag.

Nästa vecka börjar vi att se på din image, alltså omgivningens syn på dig. Vi ses!