Målfokuserad eller mållös?

Alice : Åt vilket håll ska jag gå?
Katten : Det beror på vart du vill komma?
Alice : Det spelar ingen roll.
Katten : Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll Du går.

Ur Alice i Underlandet

Åt vilket håll går just du? Och vart vill du komma?

För många av oss är SMART-modellen välkänd och elementär. Den säger att målet ska vara
S=Specifikt
M=Mätbart
A=Attraktivt
R=Realistiskt
T=Tidsbestämt

Det finns en variant som tillför några andra perspektiv. Den säger att ett mål ska vara
S=Spännande
M=Meningsfullt
A=Annorlunda
R=Roligt
T=Tufft

Hur går det till med jurist via ditt fackförbund? Ladda ner vår guide!

Om den ursprungliga SMART-modellen är konkret, analytisk och fokuserad på kvantitativa mål, så tillför den andra varianten mer utrymme för kreativitet, experimentlust och kvalitativa mål. Du kan ha nytta av dem båda. Vi lägger till ett par begrepp som vi kan koppla till de båda SMARTmodellerna: Chunk Down och Chunk Up.

- Chunk Down

Tänk dig att målet är stort, saknar tydliga riktlinjer och har en tidshorisont som är svår att överblicka. Bryt då ned målet till mindre bitar – Chunk Down. Lägg fokus på den övre, ursprungliga SMART-modellen. Se till processen. Vilka aktiviteter behöver du genomföra för att gå i rätt riktning mot målet? Hur kan varje aktivitet bli så attraktiv som möjligt?

- Chunk Up

Tänk dig istället att ditt mål nås via ett antal aktiviteter som du inte tycker är attraktiva. Du behöver ringa några jobbiga samtal, säga upp dig, besöka en ovänlig kund… Lyft då blicken och tänk på helheten – Chunk Up. Fokusera på den nedre SMART-modellen. Se framför dig alla fördelar då målet är nått. Det jobbiga samtalet kan leda till en förbättrad, mer meningsfull relation. Uppsägningen kan öppna dörren för en ny, spännande roll. Besöket hos den ovänliga kunden kan vara nyckeln till en stor och viktig affär.

Ditt mål behöver vara attraktivt för dig – antingen omvandlat till de mindre stegen på vägen eller via det du uppnår när du kommit fram. Om du inte ser attraktion någonstans, är sannolikheten stor att du inte kommer att nå målet. Och varför skulle du, egentligen? Den enda typ av mål du behöver, är sådana som leder till något bättre.

Kom ihåg att fira. Ofta. Fira när du är värd en firning. Hur du gör det vet du bäst själv, men låt firandet stå i proportion till bedriften. Det viktigaste är inte en belöning, utan att du uppmärksammar det du har åstadkommit.

Nästa vecka ser vi på skillnaden mellan kunskap och kompetens. Vi ses!