Kräv IT som hjälper och inte stjälper

Säljyrket är inne i en extremt snabb förändring. Under mina 25 år inom försäljning har utvecklingen aldrig gått så här fort. Jag talar både om kundens förändrade inköpsbeteende och rollen som säljare med alla nya metoder och den snabba tekniska utvecklingen inom olika säljstöd.

Om du som läser detta fortfarande ser teknik som något jobbigt och något som inte berör dig har du inte lång tid att ändra den inställningen. System, appar och annan teknisk utrustning är på väg att göra många säljare arbetslösa. Om det sker om 2, 5 eller 10 år får vi se men det kommer att ske. Samtidigt skapar den nya tekniken enorma möjligheter för dig som vill utnyttja den. Du kan idag bli en ofantligt mycket effektivare och bättre säljare tack vare teknik.

Många försäljningschefer jag träffar upplever att deras säljare är rädda för ny teknik, ser den som jobbig och så vidare. Jag tror mig se att många säljare egentligen vill ha bra och nya tekniska lösningar, de flesta säljare är helt med på att de måste ha sådana för att lyckas framåt. Det upplevda teknikmotståndet kommer istället för att man sitter fast i gamla system eller system som inte är byggda för att hjälpa säljaren utan för att kontrollera säljaren.

Mitt starka tips till alla er som arbetar som säljare är att visa intresse för den nya tekniken, läs på, var insatta i vad som finns. Våga föreslå, rekommendera och till och med kräv bättre system. Våga visa att ni vill ta till er och använda den nya tekniken. Men att det skall vara teknik som hjälper er att sälja mer, inte stjälper er.

Försäljningen kommer att bli både enklare och roligare när du kan automatisera vissa delar, få hjälp av systemet med påminnelser och all information lätt tillgänglig. Då kan du lägga mer tid och kraft på att bli ännu bättre på försäljning.