Jämnare försäljning

I en del branscher och roller är försäljningen väldigt ojämn. Konsultbranschen, många egenföretagare som både säljer och leverera har denna ojämna försäljning. Till viss del är detta inbyggt i hur man arbetar, man har intensiva leveransperioder och sedan säljer man för att sedan leverera. Det går dock att jämna ut försäljningen om man arbetar rätt. Här kommer några enkla tips på hur du får en jämnare försäljning.

Planera långsiktigt

Försäljningen behöver planeras över hela året. Titta på saker du kan göra och när. Lägg upp en plan och följ den. Troligen har du perioder då du kan sälja mer men planera in försäljningsaktiviteter löpande under året, även när du har fullt upp med leverans.

Något varje dag

Om du börjar skapa dig vanan att göra minst en försäljningsaktivitet varje dag kommer det efter ett tag att bli helt naturligt. Det kommer öka och jämna ut din försäljning. Det kan vara enkla saker som en kundlunch eller frukost, att alltid ringa ett par samtal eller skicka mail. Oavsett aktivitet, se till att det är något du gör varje dag.

Löpande uppdrag

Titta på hur du kan paketera dina tjänster som abonnemang. Fler och fler konsultbolag erbjuder månadsprenumerationer på tjänster vilket gör att man får en löpande och långsiktig beläggning. Var kreativ med att hitta sätt på att sälja in långsiktiga och löpande uppdrag så får du en jämnare försäljning.

Samarbeten

Finns det möjlighet till samarbeten som gynnar din försäljning? Det kan finnas fler personer i samma situation där ni kan hjälpa varandra. Det skulle kunna vara en helt annan typ av bolag som du skulle kunna bli partner åt och på så vis få hjälp med försäljningen.

Automatisera

Antalet verktyg och lösningar för att automatisera försäljningen blir fler och fler varje dag. Titta på om du kan automatisera vissa delar av din försäljning för att på så vis få en jämnare försäljning.