Intrycket lever dygnet runt

Tänk dig att du ska träffa en ny kund. Du vill veta mer om personen för att kunna förbereda dig på rätt sätt och nå fram till ditt mål med mötet. Hur söker du då information? Via sociala medier? Via ditt nätverk? Via rykten på bygden? Via yrkesmässiga sammanhang?

Den information du hämtar in ger ett förhandsintryck av personen. Den påverkar och bidrar till den känsla och sinnesstämning du har då du vid det första mötet skakar hand med kunden. Om du har fått ett positivt och trovärdigt intryck kommer du att ha ett visst mindset, som hjälper till att lägga grunden för mötet. Om du istället har fått en mer tveksam och splittrad bild av personen, kommer du att ha ett annat mindset – eller t o m avboka mötet om du inte bedömer personen som tillräckligt intressant eller relevant som potentiell kund.

Tänk dig nu att andra gör som du. Att de – när de av någon anledning intresserar sig för dig – söker information på olika sätt. Via sociala medier. Via egna nätverk. Via rykten på bygden. Via yrkesmässiga sammanhang.

Vilken bild tror du att de får av dig? Är den tydlig och konsekvent? Genuin och trovärdig? Relevant?

Är du säljare? Läs om hur Säljarnas hjälpte Karin när hennes chef vägrade betala ut lön i vårt case "Så stämde Karin sin chef för felaktig behandling"

Ditt personliga varumärke är aktivt dygnet runt, varje dag. Det är inte bara när du träffar människor eller pratar och mailar med dem som du bygger ditt varumärke. Jag kan googla ditt namn mitt i natten. Jag kan höra andra prata om dig i ett sammanhang där du inte är på plats. Jag kan komma att tänka på dig varje gång jag använder tékoppen som du gav mig när jag fyllde 32.

Du styr inte över mina tankar och jag styr inte över dina. Jag tänker vad jag vill om dig, när jag vill. Däremot kan du påverka vad jag och andra tänker om dig genom att vara konsekvent och tydlig i alla sammanhang där du kommer i kontakt med oss andra – antingen direkt eller indirekt. Den lättaste och roligaste vägen dit är att börja med att kalibrera din inre kompass. Vi kommer att göra det tillsammans under en tid framöver.

Nästa vecka ser vi på långsiktigheten i ett starkt personligt varumärke. Vi ses!