Hur svårt ska det vara att köpa

Har vi blivit så främmande för vår egen försäljningsbearbetning att vi tappat bort hur vi behöver bemöta kunden för att ta affären vidare? Är det möjligt att vi är på väg att automatisera bort så mycket av försäljningens viktiga steg att den första kontakten inte längre får ett värde?

Under en tid nu har jag drivit ett projekt för att identifiera en samarbetspartner som kan stötta oss att utveckla ett par nyckelprocesser för vår nordiska verksamhet, dvs ett strategiskt viktigt projekt för oss som företag. Givetvis innebär det att mina krav på en samarbetspartner är ställda därefter, samtidigt är min inköpsprocess relativt traditionell och okomplicerad.

  1. Jag kartlägger potentiella företag och kontakter i mitt nätverk som skulle kunna vara direkt behjälpliga eller kunna lämna rekommendationer.
  2. Jag insamlar sökbar information för att kunna skapa min bruttolista.
  3. Den initiala kontakten tas med potentiella samarbetspartners.

Men här tar det stopp! Min frustration infinner sig. Här blir det svårt! Leden för att få kontakt med dessa bolag ser inte alls ut som jag tänkt mig!
Den rationella sidan av mig inser att min önskan om hur jag förväntade mig ta kontakt med dessa företag inte alltid kommer att överensstämma med hur de själva vill bli kontaktade. Full respekt för det! MEN - Jag vill ju prata med någon!

Av de sex företag jag kartlagde var det endast ett företag som uppmanade mig till en proaktiv kontakt per telefon. Ett företag bad mig att skicka mitt ärende via en info@mail, ett annat tyckte att det var plågsamt att koppla mitt samtal vidare till en generell försäljningsenhet och ett tredje, jag fick svar på mitt utgående samtal, men kom till en stressad chef som genast ville selektera bort mig då han trodde att jag skulle sälja någonting.

I min värld, som säljare borde du vilja optimera möjligheten för andra att kontakta dig. Det blir då också nödvändigt att se över hur du kommunicerar med marknaden om hur du vill bli kontaktad. Vi får alla vara ödmjuka i att man som företag vill exkludera direkt telefonkontakt, det är ett strategiskt beslut och kontaktvägen har definierats se annorlunda ut. Dock behöver den väl alltid upplevas personlig och värdefull? 

Vi säljare kommer alltid, förhoppningsvis, att göra vårt allra bäst i det relationsskapande skedet där komplexiteten av att skapa ett värde och trygghet för kunden är avgörande. Och ändå lämnas jag med frågan; hur fan ska jag kunna köpa?

Vilket kommunikationssätt har du som säljare och det bolag du representerar för att få kontakt med din potentiella kund? Är den strategiska kommunikationsplattformen i ett företag förankrat med säljorganisationen eller blir konsekvensen en otjänst för försäljningen

Den dag vi blir skrämda av mänsklig kontakt per telefon eller när vi samlat så mycket data för att analysera digitala rörelsemönster, finns risken att vi glömmer bort rörelsemönstret som inte är digitalt?